Skolan helt avgörande för att rädda barn från gängen

Skolan är samhällets bästa chans att vända utvecklingen

Det mest effektiva vaccinet mot att ungdomar hamnar i kriminalitet är att de klarar sin skolgång.
Vill man på allvar bekämpa den växande brottsligheten i samhället, krävs politisk insikt om att investeringar i skola och utbildning är helt avgörande för att vända utvecklingen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Expressen.

Vi lever i en orolig tid. Under sensommaren har dödskjutningar, våld och gängkriminalitet blivit ett lika hett nyhetsstoff som coronapandemin. Att den grova kriminaliteten kryper långt ner i åldrarna är en oerhört skrämmande utveckling men som tyvärr visar det vi redan vet. Att samhället inte lyckats tillräckligt väl med tidiga insatser.

Debatten om vilka åtgärder som behöver vidtas för att knäcka gängvåldet går nu varm. Det krävs säkert åtgärder på flera olika plan, men beklagligt nog glöms utbildningens betydelse och tidiga insatser alltsomoftast bort i sammanhanget. Vill man åstadkomma skillnad på riktigt i kampen mot våld och kriminalitet, måste man börja i rätt ände. Låt oss därför prata om den enskilt viktigaste arenan för att förebygga brottslighet. Skolan.  

Här klarar inte en tredjedel grundskolan
Det har knappast gått någon förbi att den svenska skolan visar på växande klyftor i elevresultat. Värst är situationen i våra socialt utsatta områden där en tredjedel av eleverna inte klarar grundskolan. Vi vet att de som drabbas av skolmisslyckande är de som sugs upp av kriminella gäng i hopp om lättförtjänta pengar och en känsla av tillhörighet.

Skolan är i det långa loppet samhällets bästa chans att vända utvecklingen. Men då behöver utvecklingen i skolan också vändas. När rikspolischefen nu larmar om brottslighet vid så låg ålder som åtta år, finns det ingen tid att spilla.

Det är nu helt nödvändigt att hitta en bred enighet kring de förslag som lämnats av flera viktiga utredningar under året för att öka skolans likvärdighet. Liksom att se till att januariavtalets punkt om att komma till beslut om statligt huvudmannaskap av skolan inte dras i långbänk.

Kommunala skolan är för orättvis
Ska vi stoppa utvecklingen där olikheten i livschanser växer måste vi komma ifrån dagens system som inte klarar av att kompensera för elevers skilda förutsättningar med olika bakgrunder och hemförhållanden.

Vi måste komma ifrån ett skolvalssystem som stärker boendesegregationen. Ifrån den kommunalt finansierade skolan där resurserna är både otillräckliga och orättvisa, i likhet med ambitionerna. Där elever som är i behov av extra stöd och hjälp inte får det för att det kostar. Där lärarna har vitt skilda förutsättningar att göra ett värdefullt arbete för elevernas bästa. En sådan skola kan vi som förbund aldrig acceptera.

Rädda det kompensatoriska uppdraget
Att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag måste nu bli den allt överskuggande uppgiften i utbildningspolitik och reformarbete. Den svenska skolan måste börja överbygga klyftorna, i stället för att vidga dem. 

Insikten om lärarnas avgörande betydelse för elevernas resultat måste också bli till en gemensam kompass för Sveriges beslutsfattare. Lärare som under kommunernas hägn i decennier nedvärderats och pålagts en tilltagande administrativ börda, måste ges rätt och riktiga förutsättningar i sitt arbete. 

Tänk om lärarna fick tid
Tänk om lärarna fick tid för att se och möta varje elev och etablera förtroendefulla relationer med dem? Då skulle de också lättare kunna fånga upp elever som är i riskzonen att hamna på glid.

Skolan har en helt avgörande roll i att vända utvecklingen med växande otrygghet och polarisering i samhället. Investering i skolan är en investering i hela Sveriges framtid. Låt det synas i den budget som snart presenteras.

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas riksförbund

”Vill man åstadkomma skillnad på riktigt i kampen mot våld och kriminalitet, måste man börja i rätt ände. Låt oss därför prata om den enskilt viktigaste arenan för att förebygga brottslighet. Skolan.  

Åsa Fahlén