Sätt skolan först, Vänsterpartiet!

Vänsterpartiet samlas i helgen till digital kongress, i ett läge med stark medvind i opinionen. Men låt nu inte partiledarvalet överskugga politiken. Vi uppmanar partiet att lyfta fram skolpolitiken, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Publicerad

Skolan är alltid en viktig fråga för väljarna. Lärarnas Riksförbunds undersökning inför förra valet visade att det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik. Det mot­svarar 35 procent av hela valmanskåren.Den skolfråga som ansågs allra viktigast av samtliga väljare var att skolan är likvärdig.

Sedan kommunaliseringen av skolan har ett flertal problem uppstått och uppdagats. Klyftorna ökar och ett tvåtredjedelssamhälle växer fram.Kunskaperna har försämrats över tid och en tredjedel av alla elever lämnar gymnasieskolan utan examen. Till det ska läggas en galopperande lärarbrist och kommuner som dignar under ansvaret att finansiera skolan.

Lärarnas Riksförbund insåg för länge sedan att kommunerna inte har kapacitet att vända utvecklingen och utgöra basen för ett utbildningssystem som präglas av hög grad av likvärdighet, höga kunskapsresultat och läraryrkets höga status. Även om Vänsterpartiet bidrog till den så kallade kommunaliseringen av skolan drog man tidigt slutsatsen att reformen var ett misslyckande. Er viktiga röst i frågan behöver dock bli ännu tydligare. Partiet har allt att vinna på att vara drivande och möta det stöd som finns i väljarkåren i frågan om statligt huvudmannaskap för skolan.

Vi förväntar oss att den nya partiledaren ser skolan som samhällets viktigaste investering. Att vederbörande tydligt markerar skolans betydelse och uttrycker en vilja att fortsätta arbetet för en högkvalitativ och likvärdig utbildning för alla våra barn och unga.

För det brådskar! Den svenska skolan förtjänar denna reform. En likvärdig skola är avgörande för hela Sveriges framtid.I detta arbete behöver vi nu ett starkt engagemang från Vänsterpartiet.

Att skolan är viktigt för eleverna, lärarna och väljarna råder det ingen tvekan om. När Nooshi Dadgostar av allt att döma talar för första gången i rollen som partiledare i helgen, vill vi få besked att den också är det för henne.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

”Vi förväntar oss att den nya partiledaren ser skolan som samhällets viktigaste investering.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55