Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

Nu måste huvudmän och rektorer i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske på distans. De lärare som fortsätter undervisa på plats ska erbjudas kostnadsfria munskydd, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I sitt tal till nationen inskärpte statsministern att ”alla måste göra mer” i bekämpningen av coronapandemin. Här kommer därför Lärarnas Riksförbunds bidrag till hur skolan måste hörsamma statsministerns allvarliga maning.

"Förskräckande siffra"

Smittspridningen ökar nu snabbt i Sverige och unga vuxna Länk till annan webbplats. pekas ut som drivande i smittspridningen. Det drabbar skolan och vuxenutbildningen med full kraft. I en stor undersökning Länk till annan webbplats. bland våra skyddsombud uppger en fjärdedel av dem att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs. Det är en förskräckande siffra. Forskare har dessutom väckt frågan om inte smittrisken för lärare på högstadiet har undervärderats Länk till annan webbplats. av Folkhälsomyndigheten.

Oron är befogad och lärarna vittnar nu om att undervisningen fortfarande tillåts pågå i trånga lokaler där det är praktiskt taget omöjligt för lärare och elever att hålla avstånd. Detsamma gäller i trapphus och korridorer. En femtedel av våra skyddsombud uppger att det inte ens har gjorts några riskbedömningar. Det duger inte. Riskbedömningar måste omedelbart genomföras på varenda skola och därefter hållas uppdaterade.

Lita på personalen

Nu måste alla huvudmän och rektorer för skolor med elever i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan, gymnasieskolan och Komvux i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske i skolan eller på distans. Huvudspåret måste vara att all verksamhet som kan ske från hemmet också ska ske från hemmet. Det gäller definitivt sådant som planeringsarbete, föräldrakontakter, personalmöten och konferenser. Rektorer måste nu lita på sin personal och låta dem arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Distansundervisning för vuxna

I de skolor som håller öppet som vanligt samlas regelbundet långt fler än åtta vuxna personer. Statsministern har sagt Länk till annan webbplats. att förbudet mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer måste bli en norm för samhällslivet i stort. Det betyder att förbudet nu också måste omfatta vuxna personer i skolan.

Det handlar i första hand om all skolpersonal, som lärare, studie- och yrkesvägledare och studerande inom Komvux/SFI. Inriktningen måste därför vara att helt övergå till distansundervisning inom vuxenutbildningen. Viss verksamhet kan dock i stället behöva omorganiseras så undervisningen bedrivs i mindre grupper om max åtta personer. De lärare som fortsätter undervisa på sin arbetsplats ska, om de efterfrågar det, erbjudas kostnadsfria munskydd av arbetsgivaren. Samma rätt måste också gälla för resor till och från arbetsplatsen.

Trippelarbete måste upphöra

Distansundervisning innebär en stor omställning och en extra arbetsbelastning för lärare. I våras fick lärarkåren utan förberedelse i många fall samtidigt bedriva både vanlig undervisning, distansundervisning och ofta också täcka upp för sjuka kollegor. Sådant trippelarbete måste upphöra.

Lärarkåren är nu sliten och ser det oundvikliga kunskapstappet för eleverna successivt öka i takt med nedstängning och övergång till distansundervisning. Nu måste skolan tillföras ytterligare resurser. Akut kan det handla om förstärkningar och support av bland annat de digitala hjälpmedel som nu är helt nödvändiga för både lärare och elever. Men det handlar också om att så snart det är möjligt ge utrymme för förstärkta insatser som till exempel möjliggör undervisning i mindre grupper med bättre förutsättningar till individuella anpassningar.

Syftet måste vara att fylla igen det oundvikliga kunskapstapp som en hel coronageneration annars drabbas av. Så lyssna på statsministern – alla måste göra mer. Och det måste få kosta.