Kris för studenternas praktik

Gäller ställa om och hitta hållbara digitala lösningar

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är den absolut viktigaste delen av lärarutbildningen. Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in och hitta hållbara digitala lösningar för genomförandet av den verksamhetsförlagda praktiken. Lärosätena måste anpassa sig och ta hänsyn till pandemin. Det skriver Rebecca Roth, LR Stud, och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är den absolut viktigaste delen av lärarutbildningen. Den är lärarstudenternas praktiska möte med verkligheten och helt central för en lärarutbildning av god kvalitet.

Det är viktigt för lärarstudenterna att kunna genomföra sin praktik även under rådande pandemi. Just nu är det akut kris på många håll i landet när studenters examen skjuts upp och det råder oreda kring hur VFU:n ska organiseras på ett smittsäkert, professionellt sätt.

Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in och hitta hållbara digitala lösningar för genomförandet av den verksamhetsförlagda praktiken.

Därför kräver LR Stud:

– Att lärarstudenterna får dispens vad gäller den fysiska närvaron på VFU:n. Lärosätena måste erbjuda studenten ett digitalt alternativ att kunna göra sin VFU på distans i samråd med sin lärare. Vissa lärosäten ser prestige i att lyckas genomföra VFU:n på ett traditionellt sätt, trots pandemin, i stället för att säkra studenternas hälsa. Det är oacceptabelt!

– Att digital VFU införs. Folkhälsomyndighetens råd är tydliga vad gäller resande och att åka kollektivt. I våras gick det

att genomföra VFU på distans när gymnasieskolorna ställde om och man fick möta sin handledare digitalt. Det är inte optimalt, men det är en bra lösning under rådande omständigheter.

– Att lärosätena anpassar sig och tar hänsyn till pandemin. Studenterna måste ges möjlighet att ta sig vidare i sin utbildning eller ta sin examen. Lärosätena ska underlätta detta och komma med konstruktiva digitala lösningar.

Efter att den akuta situationen med coronapandemin är över måste följande genomföras för att kvaliteten i framtidens skola ska stärkas:

1. Handledaren ska få avsatt tid i sin lärartjänst när den åtar sig en VFU-student. Tillräcklig tid måste avsättas inom den reglerade arbetstiden.

2. Lärarstudenterna ska garanteras VFU i rätt årskurs och i rätt ämne. Om man har valt gymnasieinriktning ska man inte ha sin VFU på lågstadiet och om man har valt svenska ska man inte ha sin VFU i samhällskunskap.

3. Individuell ekonomisk ersättning till legitimerade och behöriga lärare och handledare. Det får aldrig ske att en anställd utan lärarlegitimation eller att någon utan handledarutbildning handleder en VFU-student. Alla handledare ska få individuell ekonomisk ersättning.

4. Nationellt avtal med finansiering. För att garantera likvärdighet behöver ett nytt nationellt avtal ingås mellan staten, lärosätena och parterna kring ersättning och villkor. Samtidigt behöver statens ersättningsbelopp till lärosätena förstärkas.

5. Skolhuvudmännens ansvar för VFU ska regleras i skollagen. I dag saknas detta helt.

Det krävs stora insatser från arbetsgivarna, lärosätena och staten. Lärarstudenterna har rätt att förvänta sig en kvalitativ och lärorik praktik som ger dem avgörande kunskaper för det framtida läraruppdraget.

”Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in och  hitta hållbara digitala lösningar för genomförandet av den verksamhetsförlagda praktiken”

Rebecca Roth och Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55