Svårt förstå SKR:s motstånd till förstatligande

Skulle stärka likvärdigheten och förbättra kunskaps­resultaten

"Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar uppdraget också måste ta ansvar för att det finns mandat, kompetens och resurser att utföra det. Det är svårt att förstå varför SKR motsätter sig det." Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén och Skolledarnas Matz Nilsson ger en slutreplik till Sveriges Kommuner och Regioner i debatten om statlig skola.

Publicerad

Självklart måste ett eventuellt förstatligande utredas noggrant. Det är dessutom något som är beslutat inom ramen för regeringsöverenskommelsen att det ska göras. Syftet med förstatligandet är att stärka förutsättningarna för ökad likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat. Med vår artikel ville vi sätta press på regeringen att starta igång utredningen, och skicka en uppmaning om att direktiven till utredningen ska vara tydliga när det gäller att presentera en konkret modell för det statliga ansvaret för skolan. Här är vi alltså eniga med de kommunala undertecknarna av repliken.

Kommunen växlar ner
En absolut miniminivå för vår del är att staten tar över finansieringen av undervisningskostnaden i skolan. Det ska med andra ord inte vara möjligt med dubbelfinansiering som idag, där både stat och kommun skickar in resurser. Statliga bidrag till skolan tenderar nämligen att tränga undan kommunala satsningar, det vill säga att kommunerna drar ner när staten växlar upp. Att så är fallet visas tydligt i Björn Åstrands utredning om en likvärdig grundskola. Därför är det bättre att staten fullt ut ansvarar för undervisningen. Om staten ska ta över en stor del av finansieringsansvaret bör en skatteväxling ske. Den kommande utredningen bör givetvis titta på hur en sådan ska se ut.

Finansierar friskolorna
När det gäller friskolorna så innebär ett förstatligande eller ökat statligt ansvar att staten finansierar även friskolornas undervisning, istället för kommunerna. Det innebär stabilare resurser och mer rättvis fördelning av pengarna till undervisningen.

Kommunerna kommer givetvis fortfarande ha en viktig roll för utbildningen, oavsett hur långt ett statligt ansvarstagande går. Det handlar om till exempel skolans infrastruktur, skolskjuts, dimensionering och planering där samarbete med staten krävs. Liksom fortsatt ansvar för förskola och fritidshem.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

”Självklart måste ett eventuellt förstatligande utredas noggrant. Det är dessutom något som är beslutat inom ramen för regeringsöverenskommelsen att det ska göras. Syftet med förstatligandet är att stärka förutsättningarna för ökad likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat. ”

Åsa Fahlén och Matz Nilsson

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55