Förintelsens minnesdag: Skolans roll allt viktigare

Stå upp för kunskaper och en demokratisk grundsyn

Minnet om vad som hänt måste hållas vid liv. Lärarnas roll är avgörande för att ge en korrekt historiebeskrivning av det fruktansvärda som hände under Förintelsen, skriver Åsa Fahlén i Altinget.

I dag den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer Länk till annan webbplats.. Det är datumet då fångarna i koncentrationslägret Auschwitz Birkenau befriades 1945.

Minnesdagen är till för att hedra offren, men också för att stärka alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag i Sverige och 2005 deklarerade FN denna dag även som internationell minnesdag. Dagen finns för att vi aldrig ska glömma. Vi måste lära av historien.

Närvarande i dag

Andra världskriget kan kännas långt borta, men följderna syns än i dag och vi lever i en tid där människors lika värde fortfarande ifrågasätts.

Journalisten Margit Silberstein berättar i den nyutkomna boken ”Förintelsens barn Länk till annan webbplats.” om sina föräldrars liv som överlevare och hur det påverkade deras familj och kommande släktled. Hennes bok visar att följderna av det folkmord som ägde rum för länge sedan – men ändå alldeles nyss – är närvarande i dag.

I en intervju har hon förklarat: ”Många säger att det tjatas om Förintelsen, och att det var länge sedan. Men jag ville berätta hur Förintelsen påverkar också de överlevandes barn. Lägren befriades för många år sedan, men det är ett hål i mig och i mina barn också av saknad efter den stora familj vi kunde ha haft.”

Skolans roll allt viktigare

Det krävs kunskap, men även medkänsla för att verklig förståelse ska nås. Minnet och kunskaperna om vad som hänt måste hållas vid liv när Förintelsen kommer allt längre bort från dagens elever. Vi får vara djupt tacksamma för att överlevarna så länge orkat fortsätta möta ungdomar och berätta. Ett sådant möte ger förståelse och djupa insikter som inget annat. Men tiden då inga överlevare finns kvar är snart här.

Ju mer åren går har därför skolan en allt viktigare roll. I såväl historieundervisningen som i andra ämnen är det viktigt att eleverna får ta del av människors egna berättelser. Till exempel är samhällskunskapsämnet viktigt för att stärka elevernas motståndskraft mot totalitära rörelser som styrs av lögner, misstro, hat och konspirationsteorier. De behöver få kunskaper för att kunna ta ställning för demokrati, jämställdhet och människors lika värde.

"Timplanerna särskilt viktiga"

En elev som förmår att kritiskt granska källmaterial, inte minst på nätet, får också en nyckel till att bli delaktig i det demokratiska samtalet. Undervisningen, oavsett skolämne, kan bidra till att rusta eleverna med kunskaper för att genomskåda propaganda, falska fakta och information som är avsedd att vilseleda.

För att skolan ska kunna genomföra sin viktiga uppgift och ge kunskap och insikt i vad som hänt mänskligheten måste rätt förutsättningar ges. Här menar jag att timplanerna är särskilt viktiga. Genom dessa säkras att alla elever får tillräckligt med tid i alla ämnen.

Fakta som grund

Man kan se att den kris som demokratin i många länder står inför är kopplad till att mindre fokus lagts på folkbildning och kunskapsspridning. Hur minnesdagen för Förintelsens offer uppmärksammas hänger ihop med populismens, intoleransens och religiösa extremismens framsteg i världen. Vi måste kämpa mot dessa krafter.

Lärarnas uppgift är att varje dag, i varje klassrum stå upp för kunskaper och en demokratisk grundsyn. Vi ska bidra till att främja utveckling och lärande, förankra respekt för demokratiska värderingar och i vårt dagliga arbete verka för människors lika värde. Förintelsens långa skugga gör att vi aldrig får förtröttas i detta arbete.

Fakta behöver stå som en grund, även om den kan vara besvärlig och svår att tillägna sig. Mot lögner och förfalskade nyheter hjälper bara kunskap och sanning.

Vad vi har lärt oss av Trump-åren och efter stormningen av Kapitolium är att demokratin är en skör planta som återkommande måste vårdas och värnas.

Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas riksförbund

”En elev som förmår att kritiskt granska källmaterial, inte minst på nätet, får också en nyckel till att bli delaktig i det demokratiska samtalet. Undervisningen, oavsett skolämne, kan bidra till att rusta eleverna med kunskaper för att genomskåda propaganda, falska fakta och information som är avsedd att vilseleda.”

Förnamn Efternamn

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55