Lärare är värda mer än en klapp på axeln

Ett nytt läraravtal måste få genomslag!

Avtalsrörelsen 2021 för landets kommunalt anställda lärare och studie- och yrkesvägledare har dragit igång. Vårt yrkande är tydligt: Varje lärare behöver fastställd undervisning, god löneutveckling och en hållbar arbetsmiljö. Och – inte minst – att avtalet denna gång följs på varenda skola, i varje kommun! Förbundsordförande Åsa Fahlén skriver tillsammans med föreningsombuden i Jönköpingsregionen i Jönköpings-Posten.

Publicerad

Under våren ska ett nytt avtal förhandlas fram för cirka 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare.

Tyvärr har inte kommunerna i tillräcklig utsträckning levt upp till det nuvarande avtalets intentioner. Löften om minskad arbetsbelastning och en lönestruktur som premierar erfarenhet och kontinuitet har inte infriats. Det har visat sig vara tomma ord.

Därför kräver vi nu ett avtal som kommer till rätta med arbetsbelastningen, garanterar en god löneutveckling under hela yrkeslivet samt ger möjlighet till utveckling i yrket.

Viktigt är att skapa bättre balans mellan uppdrag och förutsättningar. Lärares undervisning ska fastställas lokalt vid läsårets början och till varje undervisningstimme ska kopplas tid till för- och efterarbete. Motsvarande tydlighet ska åstadkommas också för studie- och yrkesvägledare.

Lärarna har haft en kraftigt ökad arbetsbelastning under året med coronapandemin där man förväntats göras samma jobb utan större skyddsåtgärder. De nya och snabbt växlande arbetsformerna med distans-, fjärr- och närundervisning har lett till ökat dubbelarbete.

Andra yrkesgrupper har erhållit coronaersättningar. Även lärare behöver få erkännande för att vi har tagit ett stort ansvar under pandemin med ökad arbetsbelastning som följd. För den insatsen är Sveriges lärare värda mer än bara en symbolisk eloge eller en klapp på axeln. Över 35 000 lärare har lämnat yrket de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats. kan 60 procent av lärarna utanför skolan tänka sig att återvända om de får rimligare arbetsvillkor.

En central utgångspunkt för Lärarnas Riksförbund i avtalet är att det man kommer överens om också utförs i praktiken. Här behöver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de enskilda kommunerna ta sin del av ansvaret så att vi gemensamt kan åstadkomma en riktig vändning vad gäller arbetsbelastning, kompetensutveckling och livslön. Det är helt avgörande för att lösa lärarbristen och öka yrkets attraktivitet.

Så nu är det upp till bevis. Med ett nytt avtal kan vi ta viktiga steg för att göra läraryrket mer attraktivt. Vi är redo. Är SKR och kommunerna redo?

Åsa Fahlén, Ordförande Lärarnas Riksförbund

Lisbeth Ritzman, Ordförande Distrikt Jönköping

Katarina Östman, Föreningsombud LR Aneby

Lena Ekdahl, Föreningsombud LR Eksjö

Ann-Sofie Mortier, Föreningsombud LR Gislaved

Lina Chaktelius, Föreningsombud LR Gnosjö

Helene Karlsson, Föreningsombud LR Habo

Marie Engström, Föreningsombud LR Mullsjö

Andreas Eskilsson, Föreningsombud LR Nässjö

Thomas Welin, Föreningsombud LR Sävsjö

Petter Birath, Föreningsombud LR Tranås

Raymond Pettersson, Föreningsombud LR Vaggeryd

Benny Knutsson, Föreningsombud LR Vetlanda

Martin Turesson, Föreningsombud LR Värnamo

”Viktigt är att skapa bättre balans mellan uppdrag och förutsättningar. Lärares undervisning ska fastställas lokalt vid läsårets början och till varje undervisningstimme ska kopplas tid till för- och efterarbete. Motsvarande tydlighet ska åstadkommas också för studie- och yrkesvägledare. ”

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55