Upp till bevis om skolan, politiker

Det är nu upp till varje riksdagsledamot att ta ett personligt ansvar för att skolan inte ska fortsätta drabbas av pandemins skadeverkningar, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Publicerad

I dag firas Skolans dag. En dag som instiftades av Lärarnas Riksförbund för att lyfta fram de fantastiska insatser som görs varje dag av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. I år känns detta särskilt viktigt. De massiva insatser som gjorts av lärarkåren, som under hela pandemin levererat undervisning i en mycket pressad situation, är värda all uppskattning.

I år sammanfaller skolans dag även med riksmötets öppnande. Till er som i dag återvänder till ett nytt riksdagsår vill vi säga: Sveriges lärare kräver mycket mer än uppskattning i stunden. Det är nu upp till bevis, agera utifrån den kris som svensk skola befinner sig i.

Pandemin har vänt upp och ner på skolans värld. Den första viktiga uppgiften för riksdagen är därför att i höstens statsbudget skapa förutsättningar för att kompensera för det kunskapstapp som följer i dess spår.

Den preliminära statistiken kan invagga oss i en falsk trygghet om att skolan trots allt klarat pandemin bra. Eleverna i årskurs nio fick något högre avgångsbetyg och det är fler som tog gymnasieexamen jämfört med föregående läsår. Men efter nästan ett och ett halvt år med undervisning på distans, sjukskrivna lärare, frånvarande elever och inställd undervisning måste vi dock inse att det finns förlorad kunskap och försämrat mående som inte syns i meritvärdena. Alla elever har förlorat något, men det är de svagaste som fått betala det högsta priset.

I Nederländerna, där man studerat effekterna av distansundervisningen, har man tagit kunskapstappet på allvar och hittills satsat motsvarande 80 miljarder kronor extra för att ge skolan en chans att återhämta sig. En summa som får de hittills mycket modesta svenska satsningarna att blekna i jämförelse.

Efter försommarens politiska turbulens saknas en tydlig riksdagsmajoritet för nästa års statsbudget. Det är nu upp till varje riksdagsledamot att ta personligt ansvar för att skolan inte ska fortsätta drabbas av pandemins skadeverkningar. Det handlar om ett rejält resurstillskott riktat direkt till skolan. Generella statsbidrag hjälper inte när kommunerna lyfter statligt stöd med ena handen, men skär ner på skolan med den andra.

Den andra stora uppgiften för politiken blir att fortsätta med de skolpolitiska reformer som den svenska skolan behöver. För skolans del stakade Januariavtalet ut en färdväg med viktiga förändringar. Men överenskommelsen är inte längre giltig och dessvärre har endast ett fåtal punkter kunnat bockas av. Många viktiga reformer riskerar nu att gå upp i rök eller dras i långbänk. Det duger inte.

Först och främst handlar det om att utredningen om ett beslutsunderlag för skolans förstatligande måste fortsätta, med ambitionen att staten tar över huvudmannaskapet för de skolor som i dag är kommunala. Det kommunala huvudmannaskapet har haft 30 år på sig att leverera en likvärdig och kompensatorisk skola som präglas av läraryrkets höga status. Att utvecklingen snarare gått åt andra hållet behöver vi knappast fler bevis på.

Det är också viktigt att skyndsamt skrida till verket med ett reformerat skolvalssystem för att mota segregationen, med en tioårig grundskola för att ge eleverna rätt stöd tidigare, samt ett nationellt professionsprogram för lärare som bidrar till att öka yrkets attraktivitet.

Dessa åtgärder är helt avgörande för att få den svenska skolan på rätt spår och nu har vi chans till en nystart. Lärare och elever förtjänar en seriös och långsiktig politik över partigränserna, bortom regeringskriser och politisk turbulens.

Åsa Fahlén
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

”Det är nu upp till varje riksdagsledamot att ta personligt ansvar för att skolan inte ska fortsätta drabbas av pandemins skadeverkningar. Det handlar om ett rejält resurstillskott riktat direkt till skolan.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55