Inte ens M:s väljare gillar deras skolpolitik

Läge för återgång till ett sammanhållet ansvar för skolan

Av allt att döma kommer en diskussion om friskolornas villkor att bli en viktig valfråga.
Vår nya undersökning visar att endast var fjärde moderatväljare stöder det egna partiets skolpolitik. Det borde fungera som en larmsignal till partiledningen, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


I dagarna går Moderaternas stämma av stapeln. Låt det bli ett avstamp för moderat politikutveckling på det område som nu återigen tydligt visar vilken sprängkraft det har – skolpolitiken.

Enligt Lärarnas Riksförbunds alldeles färska väljarundersökning finns det potentiellt 2,7 miljoner väljare att vinna på en bättre skolpolitik. Ett parti med ambitionen att vara statsbärande borde alltså på allvar ta till sig detta och lägga stort krut på att utmejsla en skolpolitik som är konkret och har potential att locka väljare.

Undersökningen som M borde läsa

Vår undersökning Länk till annan webbplats. visar att det endast är var fjärde moderatväljare, utifrån vad de känner till, som stöder det egna partiets skolpolitik. Det borde fungera som en riktig larmsignal till partiledningen. Det är därför hög tid att det största oppositionspartiet rustar sig för ännu en valrörelse där skolfrågorna spelar en central roll.

Av allt att döma kommer en diskussion om friskolornas villkor att bli en viktig valfråga. Den har redan börjat och där har enskilda moderater Länk till annan webbplats. uttryckt tvivel på om det moderata anslaget är det rätta. Det handlar bland annat om kösystemet för att välja skola, allmänhetens insyn i skolan, hur skolpengen ska utformas för att bli rättvis och skolaktiebolagens ägandestruktur och vinstutdelningar av medel avsedda för skolverksamhet.

Väljarna vill inte ha kvar vinstsystemet

Vår väljarundersökning visar att Moderaterna inte ens bland de egna väljarna har stöd för att det ska vara möjligt att dela ut vinst från friskolor. Här hoppas vi att Lärarnas Riksförbunds utredning om vilka företagsformer som passar inom friskolesektorn ska komma till nytta.

För den som på allvar tar itu med skolans utmaningar finns många potentiella väljare att vinna.

Vi har alltså gett en extern utredare, den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson, uppgiften att utreda detta och det kommer att kunna vara ett stöd för Moderaterna att se framåt och dyrka upp sina ideologiska låsningar. Då kan perspektivet i skolpolitiken bli vad som är bäst för skolan och inte vilka förändringar som tillfredsställer aktiebolagens krav på vinst.

Låt staten ta över

Men även om friskolor påverkar hela skolsystemet är det långt ifrån den enda frågan inom skolpolitiken som väntar på ett moderat svar. En annan och för likvärdigheten helt central fråga handlar om skolans huvudmannaskap.

Med ett uppsplittrat ansvar på hundratals kommuner så blir det alltmer tydligt hur skolans likvärdighet urholkas. Skolan får konkurrera om uppmärksamheten med andra kommunala angelägenheter i ett läge där många kommuner är satta under hård ekonomisk press och där viljan att satsa på skolan är skiftande. Det leder både till stora kommunala skillnader mellan skolor och skillnader i vilka förutsättningar lärare ges för att göra sitt jobb. Så kan vi inte ha det.

Ett avgörande misstag

Många också bland Moderaternas väljare har insett problemen med det kommunala huvudmannaskapet. En majoritet av de moderata väljarna i vår undersökning menar att staten ska ta över huvudmannaskapet för kommunala skolor. Drygt 30 år efter den så kallade kommunaliseringen är det dags att inse att detta redan från början var ett avgörande misstag.

För Moderaterna, som redan då var emot förändringen, borde en återgång till ett sammanhållet ansvar för skolan inte vara ett politiskt bekymmer. Det borde i stället kunna användas som en politisk tillgång. Till stöd för en sådan politik kan också OECD, som pekat på bristande likvärdighet och ett splittrat skolsystem, användas.

Många väljare att vinna

I valrörelsen nästa år kommer skolan ligga högt upp på många väljares dagordning. För den som på allvar tar itu med skolans utmaningar och lägger fram den bästa skolpolitiken, finns många potentiella väljare att vinna.

Av Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Vår väljarundersökning visar att Moderaterna inte ens bland de egna väljarna har stöd för att det ska vara möjligt att dela ut vinst från friskolor.

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55