Avskaffa lärarnas administrativa arbetsbörda

Undervisning drunknar i kringuppgifter

Inför terminsslutet känner allt fler lärare av en orimligt hög arbetsbelastning. Den leder till stress och frustration över att inte räcka till. Det i särklass största arbetsmiljöproblemet är administration och dokumentation. Det skriver Åsa Fahlen, förbundsordförande och Mats Eriksson, föreningsombud i Lärarnas Riksförbund i Kungsbacka, i Norra Halland.

Nästan två av tre lärare anger det som ett stort problem, visar Lärarnas Riksförbunds senaste stora arbetsmiljöenkät.

Vi lärare har länge larmat om att just kraven på dokumentation tar tid från undervisningen. Men inget händer. Hög administrativ belastning sticker ut år efter år när vi frågar lärare om deras arbetsmiljö. Det kommer före till exempel hög ljudnivå och usla lokaler. Vilket är häpnadsväckande! Men detta är skolans verklighet och ett problem som tillåtits för länge. Ansvaret ligger här både på regering och kommuner.

När regeringen år 2020 gav Statskontoret i uppdrag att utreda hur klagomål hanteras inom svensk skola var målsättningen tydlig: Dokumentationsbördan ska minska och elever ska få snabbare hjälp. Lärare måste få ägna sig åt undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som andra skulle kunna sköta bättre. Läraruppdraget måste uppvärderas.

Det krävs en balans mellan krav och resurser. Undervisning som drunknar i kringuppgifter riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket. Det är vad vi minst av allt behöver när skolan skriker efter utbildade lärare.

Det är i stället den orimliga arbetsbördan och dess solklara koppling till lärarbristen som borde hålla våra skolpolitiker vakna på nätterna.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mats Eriksson, föreningsombud Lärarnas Riksförbund i Kungsbacka

”Det krävs en balans mellan krav och resurser."