Skolan behöver rejäla tillskott för att kunna ta emot ukrainska barn

Kraftsamling behövs för bra mottagande

Regeringen måste ta hänsyn till flyktingströmmen från Ukraina i sin kommande vårbudget. Det behövs rejäla tillskott till skolan för att kunna välkomna de nya elever som flyr från kriget, skriver Åsa Fahlén, Johanna Jaara Åstrand och Matz Nilsson i Göteborgs-Posten.

Europa är i krig på nytt. Vi ser hur angreppen från den ryska invasionsarmén i Ukraina drabbar människorna. Barn och unga får sin skolgång och därmed också sin framtid slagen i spillror. Vi står upp för Ukrainas lärare och skolledare vars arbete förhindras av krigshändelserna.

Nu är det viktigt att vi lärare kraftsamlar för att möta barn och ungas frågor och oro. Vi har ett ansvar att göra det som händer greppbart. Men lärare, skolledare och Sverige som helhet har också ett ansvar att möta de många barn och ungdomar som kommer till våra skolor som krigsflyktingar.

Tusentals nya elever
Enligt Migrationsverket kommer det 4 000 ukrainare om dagen till Sverige och man uppskattar att det redan fram till halvårsskiftet kan komma upp till 200 000 personer. Av dessa kan en stor andel förväntas vara barn och unga under 18 år.

Svenska myndigheter måste nu ta sin del av ansvaret för att ge de flyktingar som kommer hit ett värdigt liv i en krävande situation, det gäller inte minst ett bra mottagande inom skola och vuxenutbildning.

Oavsett vilka konsekvenser detta fruktansvärda krig får för det svenska skolväsendet, står vi lärare och skolledare beredda att göra allt vi kan.

Skolans huvudmän måste ta höjd för att möta dessa människor. Detta kräver förstås också att staten agerar och att regeringen tar hänsyn till denna flyktingström i sin kommande vårbudget. Det handlar bland annat om rejäla tillskott till skolan för att kunna välkomna dem som kommer på ett acceptabelt sätt. Något annat vore helt orimligt.

Lära ut källkritik
Konspirationsteorier, propaganda och missuppfattningar används såväl i förberedelserna för krig som i själva krigföringen. Det tydliggör hur viktigt det är med kunskap och ett källkritiskt förhållningssätt. Att vara medveten om den desinformation man kan utsättas för är viktigt både i Ukraina och här i Sverige. Men också att veta vilka källor man faktiskt kan lita på och lära sig använda dem. Lärare måste, anpassat efter elevernas ålder och mognad, bidra till att förmedla en korrekt bild av den invasion och de övergrepp som nu pågår.

Att Ukraina har mobiliserat en särskild it-armé med hackare och it-kunniga medborgare som försvarar sitt land mot desinformation och it-angrepp på nätet är betecknande för den nya verkligheten.

Facken som organiserar lärare och skolledare i Sverige, fördömer starkt den brutala ryska invasionen. Den ryska aggressionen måste omedelbart upphöra och de ryska trupperna förmås att återvända till sina hemmabaser. Folket och våra kollegor i Ukraina ska veta att vi stöttar dem. De står inte ensamma. Tillsammans med fackföreningsrörelsen i Sverige, i resten av Europa och i världen vill vi medverka till att sätta press på den ryska regimen.

Oavsett vilka konsekvenser detta fruktansvärda krig får för det svenska skolväsendet, står vi lärare och skolledare beredda att göra allt vi kan.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

”Svenska myndigheter måste nu ta sin del av ansvaret för att ge de flyktingar som kommer hit ett värdigt liv i en krävande situation, det gäller inte minst ett bra mottagande inom skola och vuxenutbildning.
Oavsett vilka konsekvenser detta fruktansvärda krig får för det svenska skolväsendet, står vi lärare och skolledare beredda att göra allt vi kan.”