Skolan en vit fläck på finansministerns karta

Fyra ordförande för fackförbund inom skolan kritiserar regeringens vårbudget

Regeringen verkar ha glömt att skolan är en hörnsten för att bryta segregation och minska nyrekrytering till kriminella gäng. Replik i DN Debatt om vårpropositionen.

Publicerad

"Återigen drabbar det besinningslösa våldet flera av våra större städer med stenar som kastas och med brinnande bilar och skolor. Det är denna gång utlöst av en fullständigt perifer dansk men orsakerna går förstås mycket djupare än så. Samtidigt presenterar finansminister Mikael Damberg regeringens vårbudget på DN Debatt Länk till annan webbplats.."

De fyra ordförandena från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare, påminner i sin replik i DN om att statsministern flera gånger upprepat vikten av att vända på varje sten för att bryta segregationen. Man förväntade sig därför skarpa förslag på skolans område. Men, påpekar man: "de lyser tyvärr med sin frånvaro. Skolan nämns inte ens i finansministerns artikel. Det är svagt."

I repliken går man igenom de punkter som finansministern för fram.

"Den första handlar om att stärka Sveriges totalförsvar. Vad kan vara viktigare än att i det sammanhanget stärka den institution som omfattar alla, och som ska lägga grunden för det demokratiska samhälle som vi finner värt att försvara? Om skolan misslyckas med sitt uppdrag urholkas viljan att försvara vår frihet och vårt samhällsskick."

Vad gäller viljan att lindra krigets konsekvenser och ett ordnat flyktingmottagande menar man att regeringen - och finansministern - bortser från de konsekvenser som kriget har för skolan, där mellan 30 000 och 85 000 barn och unga kan komma ha rätt till undervisning.

Angående de våldsamma upploppen, gängskjutningarna och arbetsmarknadens betydelse så understryks att "långt innan arbetsmarknaden hägrar måste ungdomar ha en bra skolgång bakom sig".

Repliken avslutas:
"Nu utgår vi från att riksdagen tar sitt ansvar och fyller den vita fläck som skolan uppenbarligen varit på finansministerns karta."


”Skolan nämns inte ens i finansministerns artikel. Det är svagt.”

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55