Friskolans trixande med lagen slår mot eleverna

Nära hälften av IES lärare är anställda med hjälp av ett kryphål

IES, och ett par andra friskolor, använder sig av ett kryphål i lagstiftningen för att öka sin vinst genom att anställa obehöriga lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén i Aftonbladet.

Det stormar ofta angående Internationella Engelska Skolan, IES. Skolkoncernen kritiseras för glädjebetyg, för att mäta elevers kjollängder, för dåliga arbetsvillkor och för låga löner.

Mindre uppmärksammat är hur IES, och ett par andra friskolor, använder sig av ett kryphål i lagstiftningen för att öka sin vinst genom att anställa obehöriga lärare.

IES jurister har nämligen hittat ett undantag i skollagen, som innebär att obehöriga lärare, med utländsk lärarexamen, får undervisa i svenska skolor – om det görs på engelska (undantaget kan användas i alla ämnen utom för lärare i svenska, andra språk och i samhällsorienterande ämnen).

Undantaget kom till stånd för att möjliggöra undervisning av icke svenskspråkiga elever, till exempel diplomatbarn. Men IES tillämpning är en helt annan – IES målgrupp är svenskspråkiga elever.

Närmare 50 procent av IES lärare är i dag anställda med hjälp av det här kryphålet. Lärare som saknar svensk lärarlegitimation, till förfång för undervisningskvaliteten.

Forskningen är tydlig på den punkten: elever med svenska som modersmål lär sig mindre om de undervisas på engelska än på svenska (i andra ämnen än engelska).

I många yrken fungerar utländska utbildningar utmärkt, men det finns goda skäl till att läraryrket är undantaget från den fria rörligheten i EU.

För även om en utländsk lärare kan ha god inblick i pedagogik och ämnesdidaktik, så utgår den svenska skolan från den svenska läroplanen och svenska system för bedömning och betygsättning som lärs ut på lärarutbildningen i Sverige.

IES har många duktiga lärare och vi ifrågasätter inte deras kompetens, men företagets juridiska trixande innebär de facto att en stor del av lärarna saknar viktiga kunskaper om svenska läroplaner, betygssystem och kunskapskrav som en svensk lärarlegitimation är en garant för.

Vi har brist på lärare i Sverige och vi behöver fler utländska lärare i våra skolor. Det finns därför ett väl utarbetat program, kallat Utländska lärares vidareutbildning, ULV, som skräddarsyr behörighetskomplettering för lärare med utländsk lärarexamen.

IES borde prioritera att ge lärarna tid och möjlighet att kunna komplettera sina utländska lärarutbildningar för att leva upp till våra högt ställda kompetenskrav. De lärare som blir behöriga borde också ha en löneutveckling som motsvarar deras kompetens. Så är det inte i dag.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kräver att undantaget från legitimationsförordningen för undervisning på engelska ska tas bort. Det har spelat ut sin roll och gynnar idag ingen annan än IES aktieägare. Det är inte för dem vår skola finns till. Så länge det är tillåtet och kryphålet finns kvar kommer IES fortsätta använda det för sin vinstfest. Och det är eleverna som får betala kalaset.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund

”IES borde prioritera att ge lärarna tid och möjlighet att kunna komplettera sina utländska lärarutbildningar för att leva upp till våra högt ställda kompetenskrav. De lärare som blir behöriga borde också ha en löneutveckling som motsvarar deras kompetens. Så är det inte i dag.”