Krav att bara behöriga lärare anställs av IES

Slutreplik om internationella engelska skolan

Det är naturligtvis bra att IES ”uppmuntrar” även sina utländska lärare att skaffa sig svensk lärarlegitimation. Uppmuntran är en god ambition – men det räcker inte. Det måste visa sig i lönekuvertet också. Vilket det inte gör i nuläget, skriver Svante Tideman och Johanna Jaara Åstrand på Aftonbladet Debatt.

Publicerad

Svar till debattartikeln ”Vår skola använder inte något ”kryphål” i lagen” som publicerades på Aftonbladet Debatt den 9 juli.

Vi delar helt uppfattningen att Internationella engelska skolans lärare är deras största tillgång.

Och det är naturligtvis bra att IES ”uppmuntrar” även sina utländska lärare att skaffa sig svensk lärarlegitimation. Uppmuntran är en god ambition – men det räcker inte. Det måste visa sig i lönekuvertet också. Vilket det inte gör i nuläget.

Vi är ändå tämligen överens om problembilden – att det finns en fördel med att komplettera sin utländska examen för att till exempel kunna följa svensk läroplan och sätta betyg enligt den svenska skollagen.

Vi kräver att svensk behörighet/legitimation ska gälla alla lärare som tillsvidareanställs på IES, något som gäller för alla andra skolor i Sverige.

IES hänvisar till forskning vad gäller upplägget på sin engelskspråkiga undervisning.

Vi kan bara konstatera att den forskningsgenomgång som Skolverket genomfört på området visar att det vetenskapliga underlaget om effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat.

Den sammantagna bilden är, enligt Skolverket, att engelskspråkig undervisning har blygsamma eller inga effekter på elevernas kunskaper i engelska och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna.

Skolverket konstaterar också att undervisning som till stor del sker på engelska riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen.

Detta blir särskilt bekymmersamt om undervisning på engelska dessutom kombineras med lärare som saknar fullständig utbildning för att undervisa i svensk skola.

Vi hoppas nu att IES ledning tar till sig av forskningsrönen och utvecklar sin verksamhet. Samt att IES väljer att belöna sin viktigaste resurs – lärarna.


Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas riksförbund

”Vi hoppas nu att IES ledning tar till sig av forskningsrönen och utvecklar sin verksamhet. Samt att IES väljer att belöna sin viktigaste resurs – lärarna."

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55