“LR har aldrig gjort någonting för lärarna”

Publicerad Av

"LR har aldrig gjort någonting för lärarna!"
Sagt av en medlem, med emfas, på ett medlemsmöte knappt två veckor efter att HÖK12 skrevs under. Jag hade bjudits in till ett medlemsmöte för att ge avtalsinformation och efter en kort introduktion inbjöd jag till frågor. Istället för att passa på och ställa en fråga hävde en medlem då ur sig detta.
Hur bemöter man något sådant? Vilken nivå måste en åsikt ligga på för att respekteras?

Detta var varken det första eller sista informationsmötet kring HÖK12 jag haft. Överlag har missnöjesstormen uteblivit bland medlemmarna i Lund. Många var besvikna dagen efter Förbundsrådet den 26 september men de är resonerande människor som, när de satt sig in i frågan, insåg att det här nog inte var så illa ändå. Bara för att något inte var vad jag hoppades på, betyder inte att det varken var värdelöst eller meningslöst. Ännu ett steg på den långa och träliga vägen tillbaka.

Dagen på jobbet den 27:e var något av ett antiklimax för mig. Kollegorna dunkade mig i ryggen, tackade för insatsen, en av dem kallade mig "min hjälte". Jag frågade LF:s ombud om han hört mycket missnöje men han sa att det var lugnt och att detta ju var det bästa att göra, inget snack om saken. Jag hittade faktiskt bara en enda som yttrade ett tydligt missnöje med LR och det var en lärare som inte är med i facket över huvudtaget. Inget problem för mig, eftersom jag inte tycker han ska ha vare sig löneförhöjning eller sommarlov, eftersom han snyltar på fackliga rättigheter och mitt fackliga slit.

Vissa informationsmöten har varit riktigt trevliga och fokuserat på framtiden. Det har ställts kunniga frågor och lagts fram bra idéer för hur vi lokalt kan utnyttja kollektivavtalet. Andra har varit mer kritiska men det har ändå gått ut på att medlemmarna ställt frågor och ventilerat farhågor, frågor jag försökt svara på, informera om och diskussionerna har blivit bra. På sant lundensiskt manér har ironi, satir och artig respektlöshet dominerat. Det har gjort mig stolt över medlemmarna och jag kan inte tänka mig bättre folk att jobba för. I god lundensisk tradition har mötena även varit väldigt glest besökta.

Tillbaka till saken:

LR har aldrig gjort någonting för lärarna!

För det första - Lärarnas Riksförbund har funnits sedan 1912 och har idag 90 000 medlemmar, vilket är dubbelt så många som 1991. Betyder detta att vi har 90 000 idioter i Sverige? 90 000 personer som låtit sig duperas till att betala medlemsavgift utan att någonsin få någonting tillbaka? Dessutom är ytterligare 90 000 lärare organiserade i Lärarförbundet, så det kanske är fråga om 180 000 lättlurade stackare?

För det andra - vem, mer exakt, är egentligen "LR"? Är det

  • Metta Fjelkner, vald till förbundsordförande av en enig kongress i maj i år?
  • Förbundsstyrelsen, även de valda av kongressen?
  • Kongressen, vald av alla lokalföreningars distriktsombud? (Förbundsrådet är den "övre halvan" av kongressen och väljs alltså inte separat)
  • Alla landets kommunföreningar och särskilda föreningar, vars föreningsfunktionärer valts direkt av medlemmarna och lägger oändligt med tid på samverkan, arbetsmiljö, politisk påverkan, rehabfall och en lång och inte alls självklar rad av lokala överenskommelser som är bra för lärarna?
  • Lokalombudet, valt direkt av dig, som sliter sig fördärvad med tjänster, scheman och med att få stopp på de mest korkade av skolledningens idéer?

Eller är det kanske så att "LR" är samtliga medlemmar och det organisationen åstadkommer är summan av vad alla - just det, alla - tillför? Den som är missnöjd kan alltid lösa det genom att engagera sig och därmed tillföra något. Att däremot distansera sig från sitt fackförbund och låtsas som att vi ombud är någonting annat än medlemmarna, är att förenkla bortom all rimlighet.


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla