I väntans tider …

Publicerad Av

Alla LR-medlemmar väntar nu på löneförhöjningen. Samtidigt jobbar ombud i hela landet med löneöversynen och många har snävat in sina deadlines för att möjligtvis bli klara till Jul. En löneöversyn är ju ingenting som händer av sig själv.

I Lund, med vår hybridmodell som är en blandning av individuell förhandling och traditionell förhandling, har vi genomfört central förhandling och förvaltningsöverläggningar på de fyra förvaltningar där vi har medlemmar. Just nu stressar tjänstemän och skolledare med att få fram välmotiverade (ja, jag vet att jag är naiv, men ...) löneförslag och sedan kommer lokalombuden på ett 30-tal enheter att bearbeta förslagen och genomföra lokala överläggningar, som förberedelse för förhandlingarna på förvaltningsnivå. Alltihop ska sedan avslutas med en central överläggning och med tanke på hur sena vi är den här gången, lär det väl bli central förhandling inför nästa löneöversyn på samma möte (mitten av januari, skulle jag gissa).

Men vi är ju inte ensamma. I hela den myrstack som är det nationella LR-kollektivet jobbas det med samma saker. I Stockholm sliter LRs ordförande, Ragnar Sjölander, med att försöka få kommunen att inse vilket misstag de håller på att göra med löneöversynen, och det är väl knappast någon lärare som inte läst om det och förfasats. Jag vet i alla fall att det ivrigt diskuterats i personalrummet på min skola.

I Växjö verkar Johan Runessons kommunförening vara klara med sin löneöversyn. I Distrikt Malmöhus är det bara Bjuv som är klara men jag vet att ett par andra kommuner är på gång. Det är naturligt att jämföra kommunerna med varandra. Vilka tar skolan på allvar och vilka gör det inte?

I Olofström funderar kommunombudet, Christoffer Saar, kring hur viktigt det är att facket lägger sig i processen. Alternativet skulle vara att lämna över alltihop till arbetsgivaren:

Jo, det finns kriterier när det gäller lönesättning, ett faktum som skulle kunna begränsa katastrofen, men dessa är av någon anledning inte nationella, vilket de som brukar undra över saker gärna kan undra lite mer över. Dessutom är de på sina håll så subjektiva och relativistiskt skrivna att ett ”Staffanstorpskt styrdokument” hade blivit grönt av avund.

I Lund har det lagts enormet mycket tid och kraft på att få till bättre fungerande lönekriterier. Det är ett långsamt jobb att få arbetsgivaren att förstå vad som skulle kunna fungera men det verkar som om det mest "staffantorpska" är borta i framtida lönekriterier. Jag vill här särskilt nämna de två "hälsokriterierna" som Utbildningsförvaltningen, trots protester från oss, införde i dokumentet förra gången vi reformerade det. Den gången minskades dokumentet från 14 till 7 sidor - fundera lite över det!
Hälsokriterierna var två stycken och det första gick ut på att du skulle få högre lön om du tog ansvar för din hälsa, det andra att du skulle premieras om du var ett gott hälsoföredöme.

Hälsokriterierna har aldrig använts av någon, det säger skolledarna själva, så nu åker de ut (efter 2 löneöversyner). Inte för att det är någon tävling, men allting som Staffanstorps kommun kan göra, kan vi i Lund göra större, bättre, snyggare ...

... och värre!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla