Förutsägelser om 2013

Publicerad Av

Många "experter" verkar blogga om vad de tror kommer att hända inom deras respektive verksamhetsområde under 2013. Vad kan tänkas hända i skolans fackliga värld under det kommande året?

Baserat på allt jag vet och all erfarenhet jag har, tror jag benhårt på att följande saker kommer att hända på skolans område under 2013:

  • Hattie-evangeliet kommer att tas bort ur SKL:s bibel
  • Samtliga pedagogiska forskare i Sverige kommer att skriva på ett upprop, där de lovar att deras forskning i fortsättningen ska vara forskningsbaserad
  • SKL kommer att kräva att staten tar över huvudmannaskapet för den kommunala skolan
  • Det riskkapitalbolag som äger landets största friskolekoncern kommer att omvandla sig självt till en stiftelse. Det nya mottot kommer att vara "hela skolpengen till eleverna".

Naivt?

Naturligtvis! Men jag tänker inte börja ett nytt år med att vara bittert uppgiven - då är jag mycket hellre naivt förhoppningsfull ... åtminstone fram till november, sedan får vi se!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla