Med ryggen Ofri

Publicerad Av

Jag tror att det värsta uttrycket jag vet är "att ha ryggen fri". Det finns många andra hatobjekt, till exempel "vi äger inte frågan", "entreprenöriellt lärande" eller "flexibilitet", men jag tror att "ryggen fri" vinner över de andra med betryggande marginal.

I den svenska skolan måste vi dokumentera. Vi dokumenterar som inget annat skolsystem i världen (hoppas jag) och detta beror på att vi måste ha ryggen fri. Vi dokumenterar för att vi ska ha ryggen fri om någon klagar på det vi gör, det vi inte gjort eller på något vi sagt. Oavsett om den som klagar är en skolledare, en elev, elevens föräldrar, en skolpolitiker eller självaste Skolinspektionen måste vi ha allting dokumenterat. Och då menar jag allting - allting vi gjort, tänkt göra eller inte gjort måste finnas nedskrivet, datumstämplat och helst indexerat. Då har man ryggen fri!

Hurra!

Föreställ er situationen:
Stina, 15 år, har av sin lärare, som har 5,5 års lärarutbildning och 20 år i yrket, fått C i betyg i svenska. Stinas mamma kräver ett möte med rektor och läraren för att kräva en förklaring till dotterns betyg. Naturligtvis har hon redan haft ett möte med den slutkörde läraren men eftersom det mötet inte gav något högre betyg, har hon krävt att få träffa rektor. Eftersom rektor är rädd för att Stina ska flyttas till en privatägd skola, och att skolchefen i så fall kanske hör av sig med kritik, går han med på mötet. Han vill ju ha ryggen fri, eller hur?
Stinas lärare måste nu, under en dryg timme, redovisa all dokumentation för sin rektor och Stinas mamma (igen). Om någonting saknas, om en formulering i IUP:n kan tolkas på två sätt eller om något svar är svävande, hotar en anmälan till Skolinspektionen. Mamman darrar av rättmätig vrede, läraren darrar av utmattning men mest av alla darrar rektor, av skräck för att lokalpressen ska skriva om att skolan anmälts till Skolinspektionen IGEN! Att de senaste fem anmälningarna har gjorts anonymt via Skolinspektionens hemsida och i samtliga fall avskrivits spelar ingen roll, för i det svenska skolsystemet är en anklagelse detsamma som skuld. Särskilt om anklagelsen kommer från någon som är totalt okunnig om vad vi gör!
Skulle utfallet av detta möte bli en sådan anmälan, kommer rektor att ytterligare skärpa dokumentationskravet på skolans lärare. Detta oavsett om Skolinspektionen anser att skolan gjort fel eller ej, för rektor måste ändå ha ryggen fri.

Föreställ er ovanstående situation igen men den här gången ersätter ni läraren med en kirurg, ingenjör eller sopgubbe. Kan ni föreställa er hur en husägare har ett möte med sopgubben och sopgubbens chef om hur soptunnan EGENTLIGEN borde tömmas? Eller om hur en blindtarm EGENTLIGEN borde opereras bort? Av kirurgen då, alltså, eftersom de flesta vill ha en behörig läkare som opererar och inte en sopgubbe ...

Föreställ er andra yrken och ställ sedan de verkligt stora frågorna:

hur blev en högt utbildad och erfaren yrkeskår måltavla för glada amatörer?

hur blev feghet den drivande kraften i den svenska skolan?


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla