Filosof i mysbyxor

Publicerad Av

Många lärare ägnar en stor del av sina ferier åt att läsa uppsatser och rätta prov. Själv går jag i mysbyxor, tittar på barnprogram med dottern och läser skönlitteratur för min egen skull.

lovbild

Bästa SKL! Idag är det måndag men jag tänker ändå inte arbeta. Istället sitter jag hemma i soffan, oduschad, orakad och klädd i mysbyxor. Ni förstår, jag har nämligen FERIE, vilket jag har eftersom jag har FERIETJÄNST. Kan ni stava till det?

För er, Sveriges kommuner och Landsting, är det ett mysterium varför lärarna värderar ferierna så högt. Varför skulle ni förresten förstå det - ni är ju bara de kommunala skolornas huvudman!

Som ombud har jag upplevt två skarpa lägen då ni på allvar försökte avskaffa Bilaga M i kollektivavtalet, där ferietjänsten regleras. I avtalsförhandlingen 2007 fick ni rejält på tafsen av medlarna, inte bara vad gällde arbetstiden utan framför allt för hur ni misskött löneavtalet. Detta hindrade er inte från att försöka igen 2010, kraftfullare än någonsin och kanske rent av skickligt, vilket för er är något oerhört ansträngande. Ni förlorade naturligtvis ändå och tvingades då skriva in i avtalet att inte ta upp frågan i nästföljande avtalsrörelse. I avtalsrörelsen 2012 tycktes ni glömma bort att den formuleringen fanns (den finns i bilaga 4, punkt 9 i tredje stycket), vilket betyder att ni inte får ta upp frågan igen 2015 eller 2016.

Jag tar ändå inte mina ferier för givna men ska erkänna att era misslyckanden ger mig ett litet extra nöje, när jag nu sitter här i soffan och ser på Bolibompa med min dotter. Det är även så att vi lärare faktiskt behöver våra lov för att skolan ska ha kvar någon form av kvalitet. Loven ger oss tid att ladda batterierna igen och återkomma till jobbet med kreativitet och lust. Det är nämligen det som gör en skola bra - inte hur mycket reglerad tid eller samplanering vi har, inte hur många ämnesövergripande temaprojekt vi genomför och ej heller mängden formativ bedömning eller entreprenöriellt tjomojs (ja, det ordet rödmarkerades men det bryr jag mig inte om) vi ägnar oss åt. Det som ger kvalitet är vår lust och vår kreativitet. Vi är konstnärer - punkt slut.

Fast nu överdriver jag ledigheten lite.

Det finns gott om lärare som kommer att ägna många timmar av sitt lov åt att rätta prov och läsa uppsatser. Personligen skulle jag aldrig göra det men jag vet de som gör det. För egen del kommer jag att läsa två böcker den här veckan, vilka kommer att förhöja kvaliteten på min undervisning. Jag går även en distanskurs som inte håller lov. Orsaken till att jag läser de två böckerna den här veckan är att den här veckan har jag det inre lugn som krävs för att jag ska kunna göra det. Om någon undrar, är det en skönlitterär bok som ska användas i historieundervisningen samt John Hatties "Visible learning for teachers" (mer om den i något framtida inlägg).

Jag är inte särskilt unik i detta - jag tror alla vi lärare ägnar en del av vårt lov åt att förbättra oss själva och vårt arbete. Varför gör vi då så hårt motstånd, undrar ni? Jo, kära SKL, om vi låtit er ta ferierna och förtroendetiden ifrån oss, hade det varit slutet för den kvalitet som trots allt finns i den svenska kommunala skolan. Det kanske är jag som är väldigt barnslig, men för mig är det en hel världs skillnad mellan att välja att göra något för mina elevers skull och att göra något för er skull!

Med vänlig hälsning,

En lärare i mysbyxor


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla