Johnny – vad gör du?

Publicerad Av

Vad kan en viss skånsk rocklegend lära oss om John Hattie, världskänd skolforskare? Kanske inte mycket men jag har länge försökt få in Den Store Poeten i ett blogginlägg och här kommer han nu!

Känner du inte till Kal P. Dal Länk till annan webbplats.? Det kan i så fall bero på att du antingen inte är skåning eller har låg allmänbildning.
Eventuellt är du även en smula trög. Skolforskaren John Hattie, däremot, behöver väl knappast presenteras närmare efter det senaste årets intensiva debatt om hans forskningsresultat. Han är välkänd även bland de trögtänkta.

Jonnie va en ängel, helt klädd i svart

John Hattie blev världskändis genom sin metaundersökning "Visible Learning", där han rangordnat olika variabler som kan tänkas påverka elevers lärande och mätt effekten av dessa variabler. Han har av somliga lanserats som Frälsaren och av andra som Lucifer. Efter att ha läst uppföljaren till storsäljaren, "Visible learning for teachers", har jag insett att han själv inte alls anser att man kan dra de slutsatser av hans forskning som somliga gjort och jag har därför svårt för att kalla honom "Lucifer". Däremot står han för en mekanisk syn på inlärning som jag har svårt för - tryck på den här knappen så kommer detta ut, tryck på en annan knapp får du ett något annorlunda resultat. Hans bok känns mer som en kokbok än en bok om pedagogiska metoder. Förstår han överhuvudtaget vad lärande och undervisning är?

Jonnie, va gör du?
Han va en ängel, en sån ängel ...

Även om Hattie själv inte är ond, har han genom sin forskning blivit bästa kompis med en del rätt onda typer och här pratar jag naturligtvis om SKL. Sveriges Kommuner och Landsting har till och med, för att försäkra sig om att vi inte ska missförstå Hattie, publicerat sin egen sammanfattning av Johnnies bok (och nej, du får ingen länk till skräpet). Hattie har dessutom, trots att han inte är medveten om det, blivit bästa kompis med diverse medlemmar av det pedagogiskt-industriella etablissemanget som använt honom som försörjare. Detta är alla de överbetalda föreläsare, "utvecklingsledare" och andra som vi skulle klara oss bättre utan.

Han visste var dom bodde och var dom höll till
Han kände räven Oskar och Buffalo Bill

Hans forskning har av dessa lästs som Fan läser bibeln och gett upphov till en hel del ogenomtänkta projekt och oerhörda mängder okritiskt tänkande. Som Kal skulle uttryckt det:

Men Jonnie gjorde intjack på bensin-macken
det skulle han tji gjort, dom hade alarm på den
så bengen kom, Jonnies båge drog iväg
men vägen krökte, o i vägen sto’ ett träd

Ingen kommer någonsin att höra mig kalla Sveriges Kommuner och Landsting för en intelligent organisation. Tvärtom tror jag att de flesta som jobbar där är folk som inte kunnat få jobb någon annanstans. Hade SKLs lakejer kört motorcykel som de tolkar Hatties forskningsresultat, hade de utan tvekan hamnat där Johnny hamnade:

Så Jonnie flög upp till Sankte Per
men Per han sa bara, Jonnie va gör du här
Du får ta o gå ett par trappor ner
där nere finns det plats till många, många fler

... vilket är samma ställe där alla frälsningsläror i svensk skola hamnar, förr eller senare. Ni minns dem väl? PBL, Portfoliomodellen, EPL, BFL ... Glömde jag någon?

Kal i konsert vid Arlövs Mölla

Från Kals konsert i Arlöv 1977.
Pojken på bilden är Håkan Mohlin, numera regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund i Skåne. John Hattie är inte med i bilden.
(Tack till Ulf Kölle Länk till annan webbplats.för att jag fick använda fotot.)


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla