Tips till fega politiker

Är du riksdagspolitiker eller hoppas på att bli det? Vill du lova något kring skolan men vågar inte uttala dig för ett förstatligande? Här kommer några tips för den som inte vågar gå hela vägen!

 1. Tillsätt en utredning
  För det kan man ju göra utan risk, eller hur? Även om du inte vågar förstatliga, kan du väl tänka dig att ställa dig bakom en utredning om förstatligande? Utredningen kanske kommer fram till att ett förstatligande bara skulle ha negativa effekter, inte går att göra o.s.v. och då har du visat dig handlingskraftig utan att egentligen göra något. Med all respekt för Sveriges plats i Yttre Rymden, skulle jag även vilja tillägga att om vi har en statlig utredning om "Nationell rymdstrategi" (Red: Länkens målsida finns inte längre) skulle vi kanske kunna ha en kring skolans huvudmannaskap?
 2. Inför en nationell fortbildningspeng för lärare
  Garantera att varje lärare får en summa pengar per år för att köpa kompetensutveckling. På de flesta håll står det bedrövligt till med fortbildningen för lärare, eftersom kommunala skolutvecklare hellre tycker att vi ska lära oss stå i ring och kramas än skaffa oss kunskap i det vi ska undervisa. Statligt garanterad fortbildningskvalitet hade nog gjort mycket för att höja läraryrkets attraktivitet och status. Viktigt är dock att fortbildningen är något mellan staten och läraren, så inte kommunen bygger ishockeyrinkar för pengarna istället ...
 3. Avskriv CSN-lånen efter tio yrkesverksamma år
  När någon jobbat som lärare motsvarande heltid i tio år, försvinner CSN-lånen. Detta innebär en de facto höjning av den disponibla inkomsten för den stackars läraren, som tidigare tvingats betala en stor del av sin disponibla inkomst till blodsugarna i Östersund. Ett enkelt sätt att höja lärarnas löner!
 4. Inför en nationell skolpeng, som skickas direkt till rektor
  Det går faktiskt att låtsas att detta inte handlar om ett förstatligande. Krävs lite ansträngning, det erkänner jag, men ni politiker är ju bra på moralisk lindans, så det reder ni nog ut!
 5. Starta några statliga skolor
  Genom att starta några statliga träningsskolor, kan staten utsätta kommunerna för positiv konkurrens. I värsta fall bättrar sig de kommunala skolorna, i bästa fall konkurreras de ut av de statliga och "Moder Svea Utbildning AB" blir ett mer lönsamt statligt företag än Vattenfall ...

Sådär - där borde väl finnas något för alla politiska falanger? Lite nationaliserande, lite avreglerande, ett stänk av statlig kapitalism och framför allt mycket som är sådär lagom radikalt. För visst är det viktigt att som politiker vara lagom?