Jag har ingen talang …

"Du har verkligen en talang för att ta de här eleverna", fick jag höra vid ett av de glesa skolledarbesöken i mitt klassrum förra året. Kommentaren var naturligtvis menad som en komplimang men någonting med den har skavt i mig och jag tror att jag nu kommit fram till vad det är.

Det finns många saker som gör en lärare bra eller bättre. Ofta får vi höra att rätt personlighet, rätt värderingar och "talang" är viktiga men är inte det att förenkla något som i själva verket är mycket komplicerat? Att förklara en viss lärares skicklighet eller framgångar inom något område med "talang", är att fullständigt ta bort åren av utbildning och fortbildning, för att inte tala om alla de år läraren ägnat åt att utföra hantverket, år då läraren ibland misslyckats, ibland lyckats men alltid utvecklats.

Visst kan väl "personlighet", "värderingar" och "talang" ha någon liten betydelse för den generella framgången som lärare men för att dessa tre ska ha någon som helst betydelse, krävs att man hamnat på en plats i vårt skolsystem där de passar in. Att enbart använda dessa tre för att bedöma en lärares generella skicklighet tycker jag blir löjligt. Vad har "personlighet" för betydelse efter sex års universitetsutbildning och femton år av att testa, utvärdera, slänga, utvecklas?

Men visst kan denna fixering vid "bra" och "dålig", "talang" och "personlighet" förklara ett och annat? Jag tycker mig kunna se denna föreställning i varenda löneöversyn jag varit inblandad i att förhandla i Lunds kommun (åtta stycken) och även i andra ledningsbeslut, som t ex hur man väljer att använda kompetensutvecklingspengar.

Aldrig handlar det i vårt skolsystem om att göra en mer djuplodande analys kring förmågor och placering av lärare, sällan handlar det om att värdera erfarenhet som något värdefullt. Betydligt oftare värderas "positiv attityd" eller "talang" (vanligtvis uppskattas någons talang vid ett enda klassrumsbesök per år) och när du väl hamnat i ditt fack, ja, då sitter du där.

Den betydligt mer komplicerade verkligheten tillåts sällan störa de som chefar oss.

De kanske saknar talang?