Om beslut och obeslut

Publicerad Av

Det där med att fatta beslut och hur det går till när beslut fattas är intressant och eftersom jag verkar fackligt bland de som fattar beslut om Lunds skolor, bestämde jag mig för att läsa på lite. Det visade sig bli ingen mindre än en nobelpristagare! Kan han lära ett LR-ombud från Lund något?

Daniel Kahneman Länk till annan webbplats. fick Nobelpriset i ekonomi 2002 för sin forskning om hur vi människor fattar beslut. Den bok av honom som jag läst, "Thinking, Fast and Slow", bygger på årtionden av forskning och är mycket intressant både för personer som fattar beslut och för de som befinner sig i närheten av beslutsfattande.

Något jag särskilt fastnade för var hur vi människor har en otrevlig förmåga att svara på en komplex fråga genom att ersätta den med en fråga som är enklare att besvara och sedan använda svaret på den enklare frågan för att besvara den komplexa frågan. Kahneman ger ett exempel ur verkligheten där frågan "borde vi investera i Ford-aktier?", ersattes med frågan "tycker jag om Ford-bilar?". Istället för att analysera lådvis av ekonomiska data gick frågeställaren alltså på en känsla, vilket var enklare (men fel).

Detta förklarar en del för mig. Till exempel förklarar det hur frågan "borde Lunds kommun satsa alla lärares fortbildning på att jobba med formativ bedömning enligt Borås-modellen?", ersattes med frågan "skulle det vara coolt med en stor fortbildningssatsning?". Den förenklade frågan användes sedan för att besvara den första frågan, istället för att göra en ordentlig analys av det vetenskapliga underlaget och av hur elevresultaten utvecklats i Borås. Detta var ett enklare, och ur hjärnans perspektiv mer effektivt, sätt att fatta beslut på än att göra det jobb som egentligen krävdes för att göra ett komplext val (som berörde 3 500 personers fortbildning under fyra år).

På onsdag, den 10 december, ska LRs Förbundsråd och Lärarförbundets representantskap fatta beslut om huruvida man vill säga upp kollektivavtalet nu, och avtalsförhandla våren 2015, eller om man vill vänta till våren 2016.
Frågan som ska besvaras är "Tjänar Sveriges lärare mest på alternativ A eller B?". Frågan är komplex och innehåller en viss del av spekulation om framtiden men det är den frågan och ingen annan som ska besvaras. Det är alltså inte frågan "känner jag mig arg över tillståndet i Svensk skola?" eller "tycker jag om kommunen som huvudman?" eller "tjänar Sveriges lärare så mycket som de förtjänar?" eller någon annan fantasiprodukt som ska besvaras.

Om ni nu ursäktar, tänker jag lägga datorn ifrån mig en stund. Jag ställde mig nämligen frågan "har jag tid att ta paus från jobbet en stund?" och eftersom den nödvändiga analysen var för jobbig, och jag dessutom inte hade gillat svaret, ersatte jag den frågan med den betydligt enklare "vill jag äta lite glass?" ...

Fungerade utmärkt!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla