Sänk läraryrkets status 2016!

Publicerad Av

Har du som nyårslöfte att sänka läraryrkets status under 2016 men är osäker på hur du ska gå till väga? Misströsta ej! Här kommer en enkel checklista du kan följa!

Som enskild lärare kan det tyckas hopplöst att påverka läraryrket i negativ riktning. Jag menar, jag är ju varken en Stor Stygg Facklig Organisation, Pappa Staten eller ens en Ondskefull Huvudman, så hur gör jag? Sanningen är att alla kan vi dra vårt strå till stacken för att förstöra läraryrkets arbetsvillkor och attraktivitet och här följer en lista på saker att tänka på.

 1. Ta aldrig ut OB-tillägg för föräldramöten, öppet hus eller eventuellt annat arbete du beordras utföra på kvällar och helger.
 2. Begär aldrig ut övertid för övertidsarbete.
 3. Begär aldrig ersättning i enlighet med Bilaga L om du åker på läger eller klassresor med dina elever. Förutom att du härmed har bidragit till att sänka läraryrket slipper du också, som grädden på moset, bekymra dig om vad som menas med "Bilaga L".
 4. Säg alltid "ja" när rektor ber dig vikariera gratis för en kollega som är sjuk.
 5. Säg alltid "ja" när rektor frågar om du kan ta en extra undervisningsgrupp.
 6. Kräv aldrig att få faktisk kompetensutveckling - nöj dig med det du får.
 7. Undervisa extra i ämnen du inte är behörig i.
 8. Godkänn allt och alla.
 9. Begär aldrig kompledighet och om du ändå får sådan - ta aldrig ut den.
 10. Rätta nationella prov hemma, gärna på loven och helgerna.
 11. Ta självmant på dig okvalificerade arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Vad sägs om att jobba i elevcaféet? Eller kanske lite extra rastvaktande?
 12. Hjälp aldrig en kollega. Någonsin.
 13. Visa aldrig empati när en kollega mår dåligt av arbetsbelastningen
 14. Säg, så ofta du kan, "äh, det spelar väl ingen roll om man kan någonting. Huvudsaken är att man är en vuxen som bryr sig!"

Som du märker finns det rätt mycket en enskild lärare kan bidra med till läraryrkets förfall och om vi alla hugger i tillsammans, kan 2016 bli det sämsta året någonsin!

God fortsättning!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla