Låt mig presentera … Bandyklubban!

Publicerad Av

Det finns ett begrepp, "Bandyklubban", jag skulle vilja försöka presentera för en bredare publik. För oss kommunala LR-ombud är fenomenet nämligen välkänt men icke så bland de flesta medlemmar. Så här är den - Bandyklubban!

När LR-ombud som är vana vid löneförhandlingar, vilket betyder ombud på kommunal nivå, pratar om Bandyklubban, vet vi alla vad som menas. För att förklara Klubban, skulle jag vilja börja med att visa ett diagram som föreställer lärarnas löner vid Lunds fyra kommunala gymnasieskolor. För att göra lönerna maximalt jämförbara, är alla lektorer (kommunala lektorer enligt vårt eget system, vi har inga statliga), specialpedagoger, speciallärare, alla förstelärartillägg och alla timanställda borttagna. Kvar blir 501 individer, alla med lärartjänst vid någon av de 4 kommunala gymnasieskolorna:

Bandyklubban 1

Varje prick är en lärares lön och ju längre till höger i diagrammet någon är, desto äldre är man. För att Bandyklubban ska bli lite mer uppenbar, kan vi lägga till en trendlinje till lönerna:

Bandyklubban 2

Ser du den nu?

Nej?

Låt mig då vara Ö V E R T Y D L I G :

Bandyklubban 3

Begreppet Bandyklubban är inte uppfunnet av mig (jag vet inte vem som är ursprungskällan) men nu borde väl alla förstå varför det kallas så? Bandyklubban betyder alltså "löneutvecklingen för lärare planar ut kraftigt efter en del år".

För att åskådliggöra på ett annat sätt, kan jag avslöja att en ung gymnasielärare i Lund (26-29 år gammal), tjänar cirka 27 000 kr/månaden. En gammal (ursäkta) gymnasielärare i Lund (61+) tjänar ungefär 35 000. Det finns förstås undantag men där ligger medel för dessa båda grupper. Detta innebär att man under ett lärarliv skulle göra en löneresa på runt 8 000 kr. 6 000 av dessa tillskansar man sig, enligt den statistik vi har framför oss just nu, under de första 20 åren, 2 000 kr under de senare tjugo åren.

Ett annat exempel:
Jag, som har en medellön för min åldersgrupp, tjänar ungefär 2 500 kr mindre än de flesta kollegor som är 25 år äldre än jag. Kommer min löneutveckling de kommande 25 åren att stanna vid 100 kr per år?

Börjar du se problemet? Problemet är alltså inte i första hand Bandyklubban så mycket som det är lutningen på skaftet.

Eftersom det inte är särskilt troligt att 60- och 70-talisterna kommer att göra det 40-talisterna gjorde, som stannade kvar på samma jobb trots att deras reallöner bara minskade och minskade, kommer en bibehållen Bandyklubba att innebära

  1. att lärare över 45 års ålder lämnar yrket och/eller
  2. att personalomsättningen ökar i gruppen 45+ när dessa börjar "löneturista" som ett sätt (det enda sättet?) att få upp sin lön.

Lägg till detta att inflationen kan komma att gå upp och att många vant sig vid att lönen snabbt rör sig uppåt, är det inte så svårt att se hur den kommunala ekonomin i hela vårt land kollapsar på grund av att staten och skolhuvudmännen vant sig vid ett underfinansierat skolsystem.

Det, gott folk, är några av de saker Bandyklubban kan lära oss!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla