Avskaffa NP!

Det kanske är dags för ett försiktigt och nyanserat inlägg i debatten om nationella prov? Kanske en försynt fråga: är de verkligen värda allt besvär?

Låt mig börja med att informera alla läsare om att jag aldrig genomfört eller rättat nationella prov, eftersom dessa aldrig existerat i mina ämnen. Innan någon nu därmed avskriver alla åsikter jag har i ämnet nationella prov, vill jag passa på att påpeka att jag trots icke-existensen av nationella prov i samhällskunskap och historia, har lyckats sätta betyg i båda mina ämnen i 16 år. Mitt behov av nationella prov i mina ämnen är noll.
Det är alltså inte fråga om att jag vill föra fram några förslag på hur vi kan lappa och laga för att bli av med de värsta problemen, utan ett fullständigt avskaffande av hela klabbet.

Enligt Skolverket är syftet med nationella prov "... i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna."

Lovvärt. Jag applåderar tanken men fungerar NP tillräckligt väl för att vara värda alla besvär de orsakar?

Vi snackar ju ändå om att tiotusentals lärare vaktar prov, rättar prov i hundratusentals timmar och rapporterar in och sammanställer i ytterligare tusentals timmar och för vad? För att konstatera att 20 % av ÅK9-eleverna 2015 fick högre slutbetyg i matematik än de fick resultat på provet? Eller för att konstatera sådan "likvärdighet" som jag gjorde för ett par år sedan, i det här diagrammet:

Elever från samtliga dessa kommuner går ett halvår senare i samma gymnasieskola i Lund

Lägg till detta den smått förvirrande debatt som blossar upp varje år kring hur bra eller dåliga proven är, om de verkligen mäter mot kunskapskraven och blablabla. Vi måste nog även lägga till alla timmar av tjafs mellan personal och arbetsgivare om tid för rättning, där ofta vi fackliga ombud dras in. Det är i denna årligen återkommande konflikt om hälsa och tid som jag stiftar bekantskap med de nationella proven. Jag träffar även, varje år, LR-medlemmar som är slutkörda och ibland sjukskrivna på grund av arbetstoppen som ett nationellt prov innebär för dem.

Är det värt det?

För NP: likvärdighet och rättvisa, stöd i betygsättning för läraren, tydligare för eleven vad som betygsätts, statsmakten kan följa upp huvudmäns och skolors prestation.

Mot NP: visar på bristande likvärdighet men ingenting händer, problem med provens utformning, löjligt tidskrävande, ohälsosam arbetsbelastning för många lärare under en del av läsåret, dålig stämning på arbetsplatsen.

Jag menar att det NP tillför inte står i proportion till allt elände de orsakar. Jag vet att andra tycker annorlunda och det är ok men jag tycker så här: vi borde istället införa digitala, självrättande, läsförståelsetester i alla årskurser 1-9.

Jag tänker så här: ett läsförståelsetest mäter grunden för all framgång i alla ämnen. Istället för att mäta trädets grenar anser jag att vi borde mäta trädets stam för att uppskatta dess hälsa och förmåga. Grundskolans, och särskilt lågstadiets, främsta uppgift är att lära elever läsa, skriva och räkna och om jag förstått forskningen kring detta rätt, går allt detta att mäta med läsförståelsetester. Vi undviker då den ibland förvirrade diskussionen kring kopplingen NP-resultat/slutbetyg och fokuserar istället på den färdighet hos eleven som kommer att ge förutsättningar för framgång i så gott som alla skolämnen.

Med digitaliserade, självrättande tester vars resultat automatiskt går rakt till Skolverket, kan Staten följa upp hur utvecklingen av läsförståelsen ser ut på huvudmannanivå, skolnivå och individnivå. Allt som behövs är att ni språkvetare växer upp och enas kring 1 system för oss att använda när vi mäter läsförståelse så är det klart!

Allright - där har ni det! Varsågoda och avrätta mig för att jag vill ta bort era älskade nationella prov!