En skola med lärare – eller utan?

Publicerad Av

Hört talas om lärarbristen? Jepp! Hört talas om fungerande lösningar på problemet från statsmakt eller kommuner? Njae ...
Tillåt mig försöka förklara problemet, så kanske lösningarna klarnar.

För det första är problemet med lärarbrist ett komplicerat problem och som jag brukar säga till mina stackars elever: "komplicerade problem har komplicerade lösningar".

För det andra är det inte ETT problem, tyvärr, utan flera. I ett försök att vara så pedagogisk att en fiskmås ska kunna förstå detta, har jag konstruerat följande fantastiska bild:

Med denna bild försöker jag visa på vilka problemen är och när, under ett lärarliv, de uppstår. Ibland utmålas det som ett problem att många lärare går i pension men det tänker inte jag göra - att folk som tjänstgjort ett helt yrkesliv går i pension är naturligt, välförtjänt och förutsägbart och är därför inget problem. Nej, problemet är istället alla vi tappar på vägen fram till denna välförtjänta pension.

A) Vi förlorar alltför många potentiellt fantastiska lärare till yrken som civilingenjör, civilekonom, jurist med flera.

Alla dessa yrken är tristare, mindre viktiga och avgjort mesigare än läraryrket och ändå tappar vi folk till dem. För att göra det här problemet än värre, finns det för många sökande till vissa lärarutbildningar och knappt någon till andra.

Möjliga lösningar

- Höjd ingångslön och kraftigt höjd potentiell slutlön.

- Bind lärarutbildningarna närmare vissa andra utbildningar, t ex genom gemensamma ämnesstudier med blivande civilekonomer.
- Staten efterskänker studielånen efter 20 års tjänstgöring.

B) Avhoppen under lärarutbildningarna är för höga.

För blivande högstadielärare ligger avhoppen på i snitt 40 %. Alla bör läsa den här Länk till annan webbplats.artikeln från DN Debatt (skriven av Isak Skogstad, LR-Studs ordförande), för att bättre förstå problemen med dagens lärarutbildningar.

Möjliga lösningar

- Minskat antal utbildningsplatser så konkurrensen om platserna blir högre, vilket ger lärarstudenter med högre motivation och bättre förmåga att fullgöra studierna.
- Mer lärarledd undervisning under utbildningen.
- Färre lärarutbildningar, koncentrerade till ett fåtal lärosäten.

C) Av de som slutför lärarutbildningen, är det många som aldrig börjar jobba som lärare.

Antingen studerar man vidare till en annan kompetens, eller tar man helt enkelt en annan väg i yrkeslivet.

Möjliga lösningar

- Samma som på de två punkterna A och B ovan?

D) Av de som börjar jobba som lärare, för­svinner 23,7 % av grundskol­lärarna från yrket inom 3 år.

Det är tufft att vara ny lärare och det görs inte tillräckligt för att ta emot de nya i yrket.

Möjliga lösningar

- Ett faktiskt existerande och omtänksamt strukturerat introduktionsår ...
- ... vilket sannolikt kräver ett förstatligande av de kommunala skolorna, eftersom kommunerna verkar oförmögna att genomföra detta.

E) Även många erfarna lärare lämnar yrket.

Enligt Skolverket finns det 50 000 legitimerade lärare som inte jobbar i skola och till dessa skulle jag vilja lägga de som jobbar deltid eftersom de inte orkar jobba heltid. Bara i Lund jobbar 220 tillsvidareanställda lärare (av 1623) deltid och enligt LR-Lunds årliga arbetsmiljöenkät, har 40 % av de deltidsanställda gått ner i tid för att hinna med jobbet. Läs gärna den här insändaren på DN Debatt Länk till annan webbplats. om hur sjukskrivningar på grund av stress sprider sig bland lärarna. Kräver ingen Einstein för att räkna ut varför man lämnar yrket, vare sig det är på heltid eller deltid ...

Möjliga lösningar

- Ett förädlat läraryrke, utan rastvakt, mentorskap och mötenmötenmöten.
- Kontinuerlig, utvecklande fortbildning.
- En möjlighet att lyckas med uppdraget.

Klarnade det lite? Till vart och ett av dessa 5 delproblem finns det flera möjliga lösningar. Regeringen är just nu inne på att en möjlig lösning kan vara att utöka antalet platser på lärarutbildningarna (länk) Länk till annan webbplats. medan lärarutbildningarna själva tycks tro att imbecilla annonser och reklamfilmer ska dra fler till yrket. Just idag har regeringen med flera skrivit under på en rad andra åtgärder (länk Länk till annan webbplats.), varav vissa är bra. Eventuellt kommer regeringen, så småningom, kunna tvinga vissa huvudmän att genomföra somligt av det.

En skola med lärare eller utan? Vi får väl se.


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla