Floskelbingo

Publicerad Av

Ska du genomlida en personalkonferens idag? Är nästa vecka fullmatad med själsdödande föreläsningar utan koppling till ditt egentliga arbete? Sitter du just nu och kollar Facebook i smyg, för att inte bli helt galen? Då behöver du och dina kolleger spela FLOSKELBINGO!

Spelet är enkelt. Du börjar med att rita upp en tabell, antingen 4 x 4 eller 5 x 5 och skriver sedan i floskler du tror kommer att förekomma under personalkonferensen eller föredraget. Allt eftersom flosklerna staplas på varandra, kryssar du rutorna i tabellen och målet är fyra i rad (eller fem).

Exempelvis skulle en bingobricka kunna se ut såhär:


floskelbingo

Den förste som får en hel rad kryssad räcker upp handen och ställer en oskyldig fråga som på något sätt innehåller ordet "bingo", till exempel "jag tycker ledningsgruppens stimulans av den formativa inkluderingen har varit bingo".

Ni ska se att såväl möten som konferenser som "kompetensutveckling" blir betydligt mer meningsfulla!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla