Centrala funderingar

Publicerad Av

Insikten om att diskussionerna och argumenten är samma på alla nivåer inom förbundet. Samma problem diskuteras i samma ordalag i såväl lärarrum som i förbundsstyrelsen.

Sitter på Stockholms central med en kopp kaffe och känner mig filosofisk kring de senaste dagarnas LR-arbete i Stockholm. Tunga problem har diskuterats, vänts och vridits på men jag lämnar ändå Stockholm med en känsla av framtidstro.

För min del innebar veckan distriktsordförandekonferens onsdag och fredag och deltagande i Framtidsdagen under torsdagen, då alla landets kommunombud och distriktsordföranden var inbjudna. Dagarna har varit långa och intensiva, med rigorösa diskussioner, kreativa lösningar och viktig planering inför framtiden men det är en annan sak som gör att jag filosoferar över mitt kaffe på stationen just nu, en sak jag observerat många gånger förr i LR-sammanhang men kanske aldrig påtalat.

Jag slås ofta, sedan jag blev distriktsordförande, av hur lika diskussionerna är i vårt förbund. Jag menar då inte i första hand att i stort sett samma problem och diskussioner finns i alla delar landet, utan av hur lika diskussionerna är på alla nivåer i vårt förbund. Samma problem diskuteras med samma ord och med samma detaljer i skolans personalrum som i kommunföreningens styrelse, distriktsstyrelsen, distriktsordförandekonferensen och förbundsstyrelsen. När jag klev på uppdraget trodde jag nog att förbundsledningen drev något slags övergripande frågor som ibland kunde vara rätt ointressanta för oss arbetande lärare och SYV:are men så är det inte alls. Naturligtvis arbetar varje nivå i vårt förbund med skolfrågor på olika sätt men problembeskrivningen, det allt arbete utgår ifrån, är samma. Jag undrar hur vanlig denna frånvaro av "fackpampande" är? Jag undrar hur många rikstäckande organisationer som har så kort avstånd mellan sina gräsrötter och organisationsträdets topp?

Jag kan inte svara på det och är för trött för att orka googla det, så jag nöjer mig för tillfället med att känna en stor trygghet och tillförsikt (kanske även rentav stolthet) över att det är så. Vi är många viljor, spridda över ett stort geografiskt område med olika fackliga uppdrag, lärarjobb eller vägledarjobb i olika skolformer och ändå pratar vi samma språk när vi talar med varandra om de viktiga sakerna.

Dags att gå till tåget! Trevlig helg, alla som är LR - av alla sorter och på alla platser!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla