Lunds kommun löser lärarnas arbetsmiljöproblem!

Under fredagens möte med kommunstyrelsen i Lund fattades flera överraskande beslut som direkt berör och förbättrar lärarnas arbetsmiljö i Lunds kommun. Besluten fattades av en enhällig kommunstyrelse och förväntas därför godkännas av kommunfullmäktige utan problem.

"Man blir inte Skånes mest attraktiva arbetsgivare genom att bara prata om det och ha vackra annonser", kommenterade Ale Andergren, kommunstyrelsens ordförande, beslutet. Tjänsteskrivelsen som beslutet bygger på har rubriken ""Skånes bästa skola" och är framtagen av kommunens båda grundskoleförvaltningar.

"När vi väl på allvar började diskutera saken, insåg vi att vi hade alla lösningar klara", säger Jöns Mattsson, skoldirektör och får medhåll av Berwa Ahn-Brittéus, också skoldirektör. "Vissa av besluten kostar en del pengar men jämfört med kostnaderna för sjukskrivningar, nyrekryteringar och ständigt rekryteringsarbete, är det en god affär för kommunen", fyller hon i.

Lärarnas Riksförbunds kommunförening i Lund är mycket nöjda med beslutet, vilket enligt kommunföreningens ordförande, Ivar Robegård, är ett lysande exempel på samarbete fack-arbetsgivare. "Om man lyssnar på professionen och mäter och följer upp arbetsmiljöproblem är det inte så svårt att komma överens om lösningarna", menar Robegård.

De åtgärder som kommunstyrelsen nu enhälligt ställer sig bakom är

  • Skolvärdar kommer att anställas i samtliga kommunala grundskolor. Dessa ska sköta all rastvakt, pedagogiska luncher samt hantering av frånvarande elever
  • Ytterligare en ny yrkeskategori introduceras - yrkesmentorerna. Dessa tar över allt mentorsarbete från lärarna, inklusive samtliga föräldra- och myndighetskontakter
  • Förstärkt elevhälsoresurs i lågstadiet
  • Införande av fast vikariepool. Denna kommer till största delen att bestå av snart eller nyligen pensionerade lärare
  • Central rättning av nationella prov

Utöver dessa kortsiktiga och konkreta förslag, finns två mer långsiktiga och ännu inte helt färdiga idéer. En idé handlar om vad Andergren kallar "Sveriges bästa introduktionsår för nyexaminerade lärare", i syfte att bli en attraktivare arbetsgivare även för de som går lärarutbildningen just nu och den andra handlar om att minska dokumentationskraven på lärarna. "Vi måste tillsätta en ny utredning om vad och hur mycket som ska dokumenteras och säkerställa att lärarna i Lund inte dokumenterar mer än de absolut måste", säger Andergren. "Den förra utredningen var ett unikum av dokumentationshysteri".

"Det är inte raketfysik", fortsätter Andergren, samtidigt som han pekar på ett foto av ESS-anläggningen i norra Lund, "man kan inte konkurrera om lärare genom att göra samma saker som alla andra kommuner gör. Här i Lund väljer vi en annan väg än att bara bjuda över med allt högre löner, vi väljer att tydligt signalera vad som är viktigt i skolan - den väl förberedda lärartiden. För en traditionell kunskaps- och bildningskommun som Lund finns ingen bättre investering. Utom en spårväg, naturligtvis, men det är ju självklart."

Fotnot: Idag är det den 1 april 2017 och Lunds kommun har fortfarande huvudet i sanden. Sjuktal, personalomsättning och rekryteringsproblem ökar fortfarande och allt mer undervisning i våra skolor sköts av obehöriga.


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla