Diskussionsråd för stolpskott

Får man vara kritisk mot digitaliseringen av svensk skola? Får man redovisa forskning som säger att det nog inte är 100 % bra och om man gör så - har man då lämnat från sig rätten att både jag och mina argument ska behandlas med respekt?

Den infekterade debatten mellan å ena sidan den ifrågasättande Isak Skogstad och å andra sidan SKL:s digitaliseringsutvecklare Joakim Jardenberg har fått mig att fundera rätt mycket. Funderingarna har gällt vad debatten egentligen handlar om men också tonen och beteendet.
För att diskutera just argumentation kring motstridiga synpunkter med mina elever brukar jag använda en Grahamspyramid Länk till annan webbplats.. Den ser ut så här:

Källa: Wikipedia comons

Argumentationen MOT Isak Skogstads åsikt (som backas upp av gedigen forskning, så "åsikt" är nog ett alltför lättviktigt ord) att datorer inte höjer utan snarare sänker elevernas prestationer i skolan, skulle enligt pyramiden kunna se ut så här (något nerkortat):

Nivå 1 - "Stolpskott"

Nivå 2 - "Isak är olämplig som lärare eftersom han tydligen inte kan hålla ordning i klassrummet om där finns datorer", "Isak är ung"

Nivå 3 - "Isak är alltid emot allting nytt och vill bara vrida tillbaka klockan i skolan"

Nivå 4 - "Isak har fel och jag har rätt"

Nivå 5 - "Isak har fel eftersom datorer finns överallt i samhället och vi måste därför använda digitala verktyg i skolan"

Nivå 6 - "Den forskning du hänvisar till kan du inte dra de här slutsatserna av, eftersom ------------. Jag har dessutom tillgång till annan forskning som motsäger din, som jag länkar till här, här och här"

Nivå 7 - "Den oro Isak ger uttryck för handlar nog egentligen inte om skolans digitalisering, utan om X, Y och Z, där skolans digitalisering i vissa fall blir ett synligt uttryck för dessa underliggande problem. Låt oss lägga dessa underliggande problem under lupp och se om de verkligen stämmer"

Nivå 1-3 fungerar bra så länge man bara är ute efter att övertyga de redan frälsta. Detta kan ju naturligtvis ha en poäng internt i en organisation, för att stärka sammanhållningen (genom att förstärka ett "vi"-och-"dom"), men de som inte redan från början håller med kommer bara att tycka att man är en bäng typ.
Nivå 4 är mest förvirrande och är typisk för debattprogram i TV eller partiledardebatter.
nivå 5 börjar det likna något men det handlar fortfarande alldeles för mycket om dina egna argument. Ska du debattera framgångsrikt måste din argumentation handla om den andras argument, den som inte håller med dig, och det sker på nivå 6 och 7.  På den högsta nivån har du verkligen gått på djupet i den andras argument och åsikter och tagit dig tiden att förstå din meningsmotståndare, vilket ibland leder till att du omvänder honom, ibland att han omvänder dig, ibland att åskådare ändrar åsikt. Oavsett vilket har diskussionen varit framgångsrik.

Hur skulle vi då bedöma debatten så här långt? Det började med Isak Skogstads debattartikel i Göteborgsposten den 18 juni ("Kasta ut datorerna från klassrummen" Länk till annan webbplats.). Var i pyramiden hör den hemma? Jag bedömer att argumentationen ligger från nivå 5 upp till nivå 7. Varsågod och läs och bedöm själv!
Joakim Jardenbergs svar från den 19 och 29 juni ("Eleverna drabbas av stolpskotten" Länk till annan webbplats.) låg på nivå 1-4 och sedan svarade Isak i en intervju ("Isak Skogstad bemöter Jardenbergs kritik" Länk till annan webbplats.) där det journalisten har tagit med i texten är på nivå 3-7. Detta följdes av en kort debatt i Studio Ett den 30 juni (klicka på "Lyssna från 81 minuter Länk till annan webbplats."), där Isak låg på nivå 5-7 och Joakim på 2-5.

Mellan de mer offentliga debatterna i massmedia, har Joakim Jardenberg och Isak gått i polemik med varandra på Twitter och Facebook och där har Jardenberg bland annat sagt att Isak bör vara den förste som åker ur skolan (för att skolan ska kunna utvecklas) och att Isak är olämplig som lärare. Han har blivit ivrigt påhejad av en del andra i dessa påståenden och detta har då rört sig på nivå 1-3.

Så, avslutningsvis, min fundering:
Heliga kor är alltid farliga i ett skolsystem, oavsett vilka de är!

Oavsett vad digitaliseringen gör eller inte gör med elevernas resultat, verkar digitaliseringen av skolan i vissa kretsar blivit en så helig ko att ingen kritik tillåts och ingen egentlig motargumentation eller vetenskaplighet längre behöver presteras. Är inte våra elever viktigare än så?