Pedagogiskt ledarskap #3

Publicerad Av

Vad har då de två fackförbund som organiserar skolledare för syn på "pedagogiskt ledarskap"? Nog borde väl de ha ringat in en tydlig definition?
Nja...

Den som läst del 1 (HÄR) och del 2 (HÄR) i denna miniserie minns att det finns två varianter av pedagogiskt ledarskap - Alexander och Caesar. Förutom det pedagogiska ledarskapet slår regelverket också fast att rektor ska vara statens förlängda arm ute i skolorna vilket, till skillnad från "pedagogiskt ledarskap", definieras mycket tydligt i skolans alla författningar.

Om vi börjar med Lärarförbundet har de en skrift framtagen av deras skolledarförening, vilken konstaterar att pedagogiskt ledarskap är allting som har med barns och elevers utveckling att göra och att det inte är meningsfullt att försöka definiera det närmare än så:

"Pedagogiskt ledarskap riktar sig mot barns/elevers utveckling och lärande. Det är i övrigt inte meningsfullt att försöka dra en generell gräns mellan vilka handlingar som faller inom ramen för pedagogiskt ledarskap och vilka som inte gör det." (LÄNK Länk till annan webbplats.)

Trots denna gränslöshet blir det ändå tydligt hur Lärarförbundet placerar ledarskapet på axeln Caesar <--> Alexander:

"Ett centralt inslag i ett pedagogiskt ledarskap är att organisera och leda utveckling av professionella lärares undervisning. Detta kräver hög pedagogisk kompetens hos den pedagogiska ledaren."

Där har ni honom: Alexander!

I Lärarförbundets skrift om pedagogiskt ledarskap målas bilden upp av en renässansstålman som är expert på allt och ska leda allt, oavsett stort eller smått. Dessutom anser man att "statens förlängda arm"-uppdraget tar för mycket tid, samtidigt som man efterlyser mer hjälp från staten för att få tillräckliga resurser till verksamheten (vilket staten försökt hjälpa till med just genom att introducera begreppet "pedagogiskt ledarskap"...).

Man har också den här sjukskrivningsfällan (de kallar det för "devis") för skolledare:

"Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon."

... och den här fantastiska motsägelsefullheten:

"Pedagogiskt ledarskap baseras på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet".

Jo - du läste rätt!

Skolledarförbundet, då? Nog har väl SACO-kusinen tänkt djupa tankar om det pedagogiska ledarskap som förväntas av deras medlemmar? I dokumentet "Definition av pedagogiskt ledarskap" hittar vi tre punkter, varav 1 är Caesar och 1 är Alexander (LÄNK Länk till annan webbplats.). Den tredje handlar om att vara statens förlängda arm ute i skolan. Alltså en betydligt mindre konstnärlig och mindre jag-är-expert-på-allting-stort-såväl-som-smått-syn än den som finns hos Lärarförbundet.

När jag kastar nätet lite större hittar jag en formulering i Skolledarförbundets politiska kravlista:
"För att kunna fullgöra uppdraget, måste rektor och förskolechef ges makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten."

Ytterligare en ledtråd om synen på skolledarens ledarskap går att hitta i förbundets kriterier när de utser Sveriges bästa skolledare:

  • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

Jag tycker att både detta och det lilla jag hittade ovan tyder på Caesar, eller vad tycker ni? Dessutom verkar Skolledarförbundet ha stort fokus på rektors roll som utförare och förlängd arm, till skillnad från Lärarförbundet som vill minska den delen av jobbet.

Så för att sammanfatta:
Lärarförbundet - renässansstålmannen Alexander, som djärvt och konstnärligt detaljstyr allting.
Skolledarförbundet - en byråkratisk Caesar som fördelar resurser, föregår med gott exempel och verkställer statligt regelverk.

Nästa gång: Spridda röster från den förvirrade debatten


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla