Vinst eller förlust? Eller båda?

Publicerad Av

Debatten om vinstuttag från privata skolor rasar vidare. "Vad tycker Fredrik?" är kanske inte alls lika intressant att veta som det är att följa den bitvis intelligensbefriade och alltid förvirrande debatten mellan rikspolitiker i den här frågan, men här kommer det i alla fall:

Låt oss börja med en definitionsfråga, eftersom de debattörer man brukar höra av i den här frågan gärna rör till just detta:

Vad är "vinstuttag" och vad är "vinst"?

För mig är det en hel världs skillnad mellan att en friskola får pengar över efter ett verksamhetsår, pengar som då kan hållas kvar till nästa år eller året därpå, då en större investering väntas (eller en tillfällig nedgång i elevantalet väntas). Detta är ingenting konstigt och kommunala skolförvaltningar, nämnder och skolor gör precis likadant. Denna vinst är inte problemet, utan problemet är den vinst som innebär att pengar tas ut ur organisationen, exempelvis i form av aktieutdelning eller överföringar mellan olika bolag i en koncern (och sedan vidare till Bahamas). Vinst och vinstuttag är sålunda för mig två olika saker. I den politiska debatten behandlas de dock som samma sak.

Låt mig också slå fast en annan sak: mitt intresse för skola och utbildning handlar om att ha ett utbildningssystem som presterar så goda resultat som möjligt, inte att detta utbildningssystem ska se ut eller fungera på ett bestämt sätt.

Är du med?

Resultat, inte form.

Resultat kan sedan både vara betygsresultat eller en fråga om hur väl vårt utbildningssystem matchar behoven hos arbetsmarknad och forskningssektor men att resultatet måste vara i fokus, är för mig självklart. Jag hoppas verkligen inte att jag är ensam om detta bland svenska skattebetalare?

Frågan jag ställer mig blir då: är vinstuttag en form som ger bättre eller sämre resultat?

Lägg märke till att jag INTE ställer frågan: "är vinstuttag moraliskt rätt eller fel?".

Om vi på detta vis rensar bort ideologiska betänkligheter kring skolornas form, finns det ju faktiskt mängder av forskning som kan svara på vinstuttagens effekt på skolornas resultat. Exempelvis finns säkra belägg för att friskolereformen orsakat betygsinflation, att elever från privatägda skolor är sämre förberedda för högskolestudier och att ett intresse för vinstuttag kan leda till plötsliga nedläggningar av skolor. Det finns även lättillgänglig statistik som visar på sämre personaltäthet av alla kategorier skolpersonal i just privatägda skolor.

Vad är poängen med att privatisera offentliga verksamheter? Poängen för mig som skattebetalare är

  • Lägre kostnad (men samma service)
  • Bättre service

Bättre service finns ju då inte, eftersom det som levereras från privatägda skolor generellt sett verkar hålla en lägre kvalitet än offentligt drivna skolor. Om vi roar oss med att titta på kostnadssidan, då? Har privatägda skolor gett oss billigare skola?

Neeej, så ser det inte ut.

Det visar sig nämligen att privatiserad och vinstuttagande skola inte fungerar som till exempelvis städning på entreprenad - den fortsätter kosta precis lika mycket för skattebetalarna som sin offentliga motsvarighet. Ingen vinst för skattebetalarna, alltså. Samtidigt finns det mängder av väl fungerande non-profitskolor i det här landet, som behöver en vinst för att buffra inför framtiden, vilket gör att frågan inte är så enkel som "vinstförbud".

Ni politiker och andra debattörer: klättra upp ur de ideologiska skyttegravarna (som betalas av mina skattepengar) och börja diskutera rätt saker!


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla