Jag litar på Sveriges kommuner!

Jag vill, med detta blogginlägg, förmedla till er alla att jag har ett fullständigt förtroende för Sveriges kommuner, både gällande huvudmannaskapet för skolan och ... ja, allting.

Publicerad Av

Jag började av olika anledningar intressera mig för det riktade statsbidraget för likvärdighet för lite mer än en vecka sedan. Jag kollade upp regelverket, ansökningsblanketterna och några av besluten och tyckte allting såg fantastiskt bra ut. Solen sken och fågeljävlarna kvittrade.

bloggade Tankesmedjan Balans Länk till annan webbplats. om statsbidraget. Som vanligt var de bara ute efter att misstänkliggöra kommunala tjänstemän och politiker och jag känner därför att jag behöver skriva detta inlägg som en motvikt mot denna brist på förtroende för våra kommunala skolhuvudmän. Kan ni tänka er - Tankesmedjan Balans dristar sig till och med att kasta denna förtroendelöshetens fuktiga filt över Skolverket!

Statsbidraget för en likvärdig skola uppgår i år till 3,5 miljarder och nästa år till hela sex miljarder. Skolverket upplyser oss, på sin hemsida Länk till annan webbplats., om syftet:

"Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

Alla kommuner i Sverige kan få del av bidraget, som fördelas mellan de sökande enligt en tydlig prislista Länk till annan webbplats.. Det finns tydliga och klara krav som måste uppfyllas:

  • Pengarna får bara användas till nya insatser för likvärdighet eller för att förstärka redan pågående
  • Man får inte samtidigt skära ner på undervisningskostnaden per elev eller kostnaden för skolhälsovård per elev i grundskolan, ej heller personalkostnaden per elev i förskoleklass.
  • Pengarna får inte användas för att finansiera andra insatser man redan får något annat statsbidrag för
  • Pengarna kan endast gå till grundskola och förskoleklass
  • Den som inte följer reglerna blir återbetalningsskyldig.

Klart och tydligt, eller hur? Man måste verkligen hata likvärdighet i skolan för att ge sig på att kritisera det här. För att genomföra de där kostnadsberäkningarna som nämns ovan får man förresten hjälp av en Excelfil Länk till annan webbplats..

Vi kan därmed vara helt säkra på att ingen kommun, även om de aviserat nedskärningar i skolsektorn, kommer att minska någon av dessa tre kostnader och vi kan vara helt säkra på att de inte heller kommer att använda det här statsbidraget för att fylla hål i sin skolbudget som de själva orsakat med nedskärningar någon annanstans. Jag ska erkänna att jag, under några svettiga, hjärtdunkande ögonblick, blev orolig när jag såg att ingen kommun behöver presentera någon plan för vad de tänker använda pengarna till innan de får kosingen utbetald men Skolverket lugnade mig snabbt med det här svaret:

"Ett av bidragets villkor är att huvudmannen har upprättat en plan för hur bidraget ska användas. Den planen kan vi begära in vid kontroller av bidraget."

För varför ska väl en svensk kommun behöva lämna ett underlag eller någon form av information för att få ut pengar från staten? Helt orimligt att de skulle behöva göra som jag, när jag vill ha ut ROT-avdrag, föräldrapenning eller skatteåterbäring. Det är viktigt att vi har förtroende för varandra i det här landet!

För den som ännu inte är helt övertygad om att här inte finns ett problem, är det faktiskt så att kommunerna i sin ansökan lovar att följa regelverket kring statsbidraget.

I sin ansökan om det här statsbidraget har exempelvis Trelleborg, en kommun som lagt synnerligen höga besparingskrav Länk till annan webbplats. på sina skolor, angett att de ska använda bidraget (13,2 miljoner) till "kompetensutveckling" och "personal" och lovat att följa alla regler:

Alltså inga problem med för grundskolorna i Trelleborg! Lärare, förskollärare, anställda inom skolhälsovården och inte minst eleverna i förskoleklasser och grundskolor i Trelleborgs kommun kommer alltså inte bara att slippa besparingar på de ovan angivna kostnadsområdena, utan kan även se fram emot extra insatser i form av extrapersonal och kompetensutveckling för 13,2 mille det här året!

I Örebro, rikskänt för sina besparingar på 97 miljoner på kommunens skolor (Red: Länkens målsida finns inte längre), har man också intygat att följa regelverket och kasserar in inte mindre än 43,1 miljoner kronor 2019 för att starta nya insatser inom områdena "Personal", "Kompetensutveckling", "Lärverktyg", "Elevhälsa" och sist men inte minst "Övrigt". Jag har bara varit i Örebro en enda gång i mitt liv men jag tyckte nog att det kändes som att sta'n skulle må bra av en dos "övrigt".

Så det finns inga problem här, inga risker. Det som finns är ett Skolverk med full koll och 290 kommuner som inte kommer att skära ner inom de angivna områdena och som absolut kommer använda statsbidraget enligt reglerna.

"Jag har aldrig varit med om att någon svensk kommun gjort något vrålidiotiskt"

Ingen Någonsin

Det hade dessutom varit vrålidiotiskt av någon kommun att försöka göra på något annat vis. Jag menar, alla dokument kring det här statsbidraget är offentliga handlingar och kan kontrolleras av vilken bekymrad medborgare som helst och jag har aldrig varit med om att någon svensk kommun gjort något vrålidiotiskt, så det finns heller ingen anledning för någon att kontrollera något.

Sammanfattningsvis känner jag ett absolut förtroende för det här statsbidraget och hanteringen av det. Jag tror på Skolverkets kontroll och jag tror på de svenska kommunernas förmåga och värderingar.

Solen skiner och fågeljävlarna kvittrar.


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla