Kan man avkräva politiker ansvar?

Den 12 juni lämnade jag och två andra kommunala ombud in anmälningar till Skolinspektionen som riktade sig mot de kommunala budgetbesluten. Lite udda men vi hade en längre tid frågat oss: "varför inte?"

I större delen av Sveriges kommuner skärs det ned på skolan, antingen öppet eller i det dolda Länk till annan webbplats. genom uteblivna kompensationer för faktiska kostnadsökningar eller genom höjningar av inomkommunala priser för till exempel skolmat, IT, fastigheter och transporter. Nedskärningarna beslutas av den kommunala skolnämnden eller kommunfullmäktige och skjuter sedan
oftast ansvaret för de konkreta nedskärningarna nedåt i organisationen, där rektorerna får order om att prioritera. Nedskärningarna på den svenska kommunala skolan har på många håll nått en punkt där rektorerna måste välja mellan att följa lagarna eller hålla budget och vi anser då att rimligheten i systemet måste ifrågasättas. Fantasierna om att det finns lyx att skära bort ur skolorganisationerna försätter både rektorer och lärare i en omöjlig situation.

De politiker som sitter i den lokala skolnämnden och kommunfullmäktige är dock både "huvudman" enligt Skollagen och "arbetsgivare" enligt Arbetsmiljölagen. Detta innebär att de faktiskt är ansvariga för att vissa saker i dessa två lagar (och andra, som t ex Arbetstidslagen) följs i kommunen. Vi anser inte att kraven på att riskbedöma och utvärdera effekterna av hur beslut påverkar de anställdas arbetsmiljö bara kan ligga på rektorer och förvaltningschefer, utan även på de som faktiskt fattar besluten om budgetramarna. På samma vis kan inte ansvaret för att försäkra sig om att skollagens samtliga bestämmelser går att uppfylla ligga på enskilda rektorer, när budgetbesluten fattas av politiska företrädare på huvudmannanivå. Vi vet väl dessutom alla vad som händer med rektorer och förvaltningschefer som säger att de inte kan hålla budget, eller hur?

Genom att anmäla den politiska nivån till Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket vill vi testa det befintliga regelverket och få klargörande kring ett antal saker:

  • Vilka krav kan egentligen ställas på politiska beslutsfattare i egenskap av skolhuvudmän gällande Kap 2 § 8b i Skollagen?
  • När är ett budgetbeslut av en skolhuvudman så pass ogrundat att det kan anses vara ett lagbrott?
  • Vilka krav ställer egentligen Arbetsmiljölagen på ett beslut som fattas av den politiska församling som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för kommunens skolor?
  • Vilka bestämmelser i Arbetsmiljölagen och av Arbetsmiljöverket meddelade föreskrifter kan inte skolans huvudman delegera ansvar för?
  • Vad är egentligen staten villig att göra för att upprätthålla det statliga regelverk i form av skollag, arbetsmiljölag och arbetstidslag som kommunerna måste följa?

Vi är väl medvetna om att kommunpolitiken bemannas människor som gör så gott de kan. Vi vill inte med detta peka finger, utan endast få svar på vad regelverket egentligen säger. Vi kan inte längre låta kommunala budgetbeslut skada såväl våra medlemmar som våra närmaste chefer, rektorerna. Vi anser
att det är något allvarligt fel på ansvarsfördelningen mellan lärare, rektorer och skolhuvudman gällande tillgängliga resurser, åtföljande av lagar och föreskrifter och allmänna krav på kommunens skolverksamhet.

Vi vill understryka att våra anmälningar inte vänder sig mot någon, utan är för
någon - för eleverna, för lärarna, för rektorer och förvaltningschefer och även för de kommunala politikerna, som sannolikt också vill ha detta utrett.

De tre kommuner undertecknade verkar i som lärare och LR-ombud är inte särskilt illa fungerande, utan är nog rätt typiska för svenska kommuner just nu. De är inte noggrant utvalda utan råkade bara vara "våra" kommuner och vi tre råkade känna varandra, tänka på likartat sätt kring problemen och bli klara med förarbetet ungefär samtidigt. Varken fackförbundet eller SKL kan åtgärda ett systemfel som finns i 290 kommuner, det kan bara staten och varje enskild kommun lösa och som kommunala ombud för LR kan vi kanske bidra till lösningen så här.

För de som är nyfikna, eller de som vill göra oss sällskap i att testa regelverket, lägger vi med våra anmälningar i det här blogginlägget. Fritt fram att ladda ner! Vi lägger även med två "vägkartor", som förklarar vi förberedde oss.

Fredrik Andersson, Lärarnas Riksförbund i Sjöbo
Niclas Wahlgren, Lärarnas Riksförbund i Karlshamn
Ronnie Johansson, Lärarnas Riksförbund i Trelleborg

”Nedskärningarna på den svenska kommunala skolan har på många håll nått en punkt där rektorerna måste välja mellan att följa lagarna eller hålla budget och vi anser då att rimligheten i systemet måste ifrågasättas”Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla