AI:n tar över i Mögaröd

För att bilda mig en bättre uppfattning om detta med artificiell intelligens (AI) i kommunal verksamhet, tog jag mig en liten tur till en av Digitaliseringsverkets testkommuner i Sverige, den lilla skånska kommunen Mögaröd.

Mögaröd är en liten kommun med endast en enda F-9-skola i tätorten och tre byskolor med årskurs F-3 utanför tätorten, vilket gjort kommunen till ett perfekt ställe för det statliga projektet “AI för demokrati”. I projektet ingår statligt finansierad implementering av artificiell intelligens i allt från fastighetsskötsel till äldrevård. Den sektor jag kan och bryr mig mest om är dock skolan och jag bestämde mig därför för att besöka Barn- och ungdomsförvaltningen, där jag fick möjlighet att träffa både skoldirektör Bengt-Inge Jönsson och nämndsordföranden för Barn-, Lärande- och Äventyrsbadsnämnden, Lars-Jonny Jönsson.

Vilka arbetsuppgifter i skolorna har ni testkört AI på?
Vi började lite lugnt med att ersätta Stackaskolans schemaläggare med en AI. Lärarna har i flera år klagat på dåligt bemötande från schemaläggaren när de haft synpunkter på den pedagogiska kvaliteten i schemat, så vi tänkte att en AI lättare skulle kunna greppa över alla komplexa parametrar och dessutom ge lärarna ett bättre bemötande när de har önskemål om ändringar. Utvärderingar visar tydligt att lärarna upplever att de blir bättre lyssnade på.

Så schemat fungerar bättre tack vare AI:n?
Nej, Gud, nej. Schemat är fortfarande helt omöjligt att få ordning på.

Okej … Jag har hört något om att lärarna verkligen uppskattar något ni kallar “Digital lärarassistent”. Kan ni förklara lite hur den fungerar?
Gärna det! När en elev bryter mot någon av skolans trivselprinciper, eller kommer efter i sitt skolarbete, var någon lärare tidigare tvungen att ringa hem till ungens föräldrar. Samtalen blev ibland långa, var inte alltid trevliga och det upplevdes som att vissa föräldrar inte lyssnade. Nu klickar lärarna bara i vad eleven har eller inte har gjort, så ringer AI:n upp föräldrarna och meddelar det som behöver meddelas och kan även föra enklare diskussioner med föräldrarna om barnuppfostran.

Och detta fungerar? Och föräldrarna, då - vad tycker de?
Det har bara kommit ett enda klagomål till vår kännedom, via kommunens medborgarjour, annars har det varit tyst och “tystnad är beröm”, som vi brukar säga här i kommunhuset.

Låter ju fantastiskt. Vad gällde klagomålet, vet ni det?
Ja, det handlade om att programmet uppträdde “hotfullt” men vi fäste ingen större vikt vid det. Just det programmet har rekommenderats oss av vår ryska vänort, Putingrad, och vi litar till fullo på dem. Elevernas närvaro har ökat och lärarnas utvärderingar visar på förbättrad studiero i skolan.

Och undervisningen? Har ni testat att låta AI undervisa?
Självklart! Det enda lyckade testet var dock med tysk grammatikundervisning. Våra studier visar att eleverna inte somnade ett dugg mer när AI:n körde grammatiken än när Lasse gjorde det och det uppfattade vi som lyckat. Annan undervisning genererade, tyvärr, en del klagomål i medborgarjouren.

Jaha och med tanke på allt ni testat AI på tänker jag att medborgarjouren är …
Bodil.

Bodil? Är det en AI?
Nej, nej. Bodil är min frus kusin. Hon har svarat i telefon i medborgarjouren i tolv år nu och sedan hon tog över kommer det knappt några klagomål till oss i ledningen längre. Det var en kille här från ett företag som tagit fram en AI för klagomålshantering men vi valde bort den.

Varför det?
Den kan inte göra det jobb Bodil gör.

Aha. Så har ni haft några andra negativa erfarenheter av projektet? Några buggar som ställt till det?
Förutom den gången då all religionsundervisning schemalades till söndagar så nej, ingenting. Bara positivt.

Åtminstone är det vad Bodil säger.

”Utvärderingar visar tydligt att lärarna upplever att de blir bättre lyssnade på.”

Bengt-Inge Jönsson