Ferietjänst är modernt – semestertjänster är sååå nittonhundratal

Publicerad Av

Vi i LR lyfter i många sammanhang fram den orimliga arbetsbörda som många lärare har idag, och att detta måste åtgärdas. Detta gäller för såväl SO-lärare som för övriga lärarkategorier. En del debattörer ställer då frågan: ”men varför vill ni då inte gå över från ferietjänster till semestertjänster”?

Men lösningen ligger inte i att införa förlegade semestertjänster. Det är i själva verket ett arbetstidssystem som utformades för att möta kraven när industrialismen och fabrikssystemet stod på sin höjdpunkt under nittonhundratalet. Lärares arbetstidssystem är mycket mera modernt, i så motto att vi arbetar mer när eleverna finns på plats, och mindre när eleverna är lediga. I andra branscher brukar detta kallas konjunkturanpassad arbetstid och ses som mycket modernt.

Att tvinga in lärarkåren i ett förlegat arbetstidssystem skulle ytterligare sänka läraryrkets attraktivitet. Istället är det höjda löner och en rimlig arbetsbelastning, bland annat i form av en begränsning av undervisningstiden, som behövs för att göra läraryrket attraktivt igen.

Stockholms kommun har tagit ett lovvärt initiativ, och mitt emellan alla löneförhandlingar höjer man där alla lärarlöner generellt med 2 %. Det är den typen av tydliga åtgärder som behövs för att sända rätt signaler till de ungdomar som tvekar inför att välja läraryrket, och få de redan yrkesverksamma att stanna kvar. Det är mycket angeläget att övriga kommunerna i Sverige följer Stockholms exempel. Vi lärare väntar med spänning på detta. Klarar våra politiker runt om i landet att vara lika framsynta som de i Stockholm?


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla