OECD vill släppa lärarna fria!

Publicerad Av

OECD kom i påskveckan med nya rekommendationer för den svenska skolan som är mycket intressanta. I visst avseende är de rent av sensationella!

Så här skriver OECD (min översättning): " Yrkets attraktivitet och lärares motivation skulle kunna ökas genom mer löneutveckling och tydligare karriärvägar. Länk till annan webbplats. " Alltså:

 1. Löneutvecklingen måste bli bättre.
  Alltså inte bara ingångslönerna, utan löneutvecklingen under alla de yrkesverksamma åren. Ett annat ord för detta är lönespännvidd. Vi i LR har stångats med arbetsgivare i många år för att upprätthålla och öka denna. Kommer våra motparter äntligen att lyssna när OECD säger samma sak?
 2. Karriärvägarna måste bli tydligare.
  Förstelärarreformen är ett första steg på denna väg. Jag vet att denna reform inte är populär bland alla lärare. Jag vill dock hävda att det inte är reformen som är fel, utan vissa kommuners sätt att hantera denna. Det tycks som att Murphys lag gäller oinskränkt när saker läggs i händerna på många av våra kommunala huvudmän: "om något kan gå fel, så kommer det att gå fel". Staten har nu chansen att skapa ett mer strikt reglerat karriärsystem, bland annat med hjälp av de tre miljarder till höjda lärarlöner som utlovats inför 2016. Jag vill se ett karriärsystem som innebär att alla lärare efter fem till tio år i yrket kan ta karriärsteg.
  Den tredje punkten som OECD lyfter fram är den jag menar är smått sensationell (min översättning): " Arbetstillfredsställelsen skulle kunna förbättras genom att öka flexibiliteten avseende arbetstiden utanför klassrummet... Länk till annan webbplats. " Alltså:
 3. OECD vill att lärare ska få en mer flexibel arbetstid vad gäller den tid som inte är lektioner.
  Jag skriver det en gång till: OECD vill att lärare ska få en mer flexibel arbetstid vad gäller den tid som inte är lektioner. OECD underkänner med andra ord vår nuvarande arbetstidskonstruktion med reglerad arbetstid istället för reglerad undervisningstid. Detta system infördes för snart 20 år sedan (1996) med det avtal som kallades Avtal 2000.
  OECD anser att en större frihet i arbetet utanför lektionerna skulle öka läraryrkets attraktivitet. Jag tror att de flesta lärare håller med. Ja, jag tror det skulle bli  jubel i den svenska lärarkåren om vi kunde sätta det bortre parentestecknet kring detta arbetstidssystem!
  Jag har tidigare skrivit om min dröm om en decemberuppgörelse 2015 om kraftfulla insatser för att göra läraryrket attraktivt igen. Ett arbetstidssystem som reglerar undervisningstiden och avreglerar övrig tid, och därmed säkrar tid till planering och utvärdering, skulle kunna bli en betydelsefull del i en sådan uppgörelse!

Släpp lärarna loss, det är vår!


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla