Nationella problem kräver nationella lösningar

Publicerad Av

Ett förstatligande av skolan är i det närmaste nödvändigt för att kunna säkerställa rättvisa och konsekvens i skolans finansiering över hela Sverige.

”När jag gick på universitetet såg jag Sverige som modellen för utbildning. Sverige var ett land som tillhandahöll högkvalitativ och mycket innovativ utbildning till elever från alla samhällsklasser, ett land som nära nog hade förverkligat det livslånga lärandet.

Men nån gång i början av 2000-talet verkar det svenska skolsystemet på något sätt ha förlorat sin själ. Skolor började konkurrera, inte med att leverera den bästa kvalitén, utan med tjusiga skolbyggnader”.

Precis så uttryckte sig Andreas Schleicher när han presenterade OECD-rapporten om den svenska skolan i måndags. Det finns mycket intressant att läsa i denna rapport (Red: Länkens målsida finns inte längre). OECD säger i praktiken att det kommunala självstyret är omöjligt att förena med en kvalitets­höjning av vårt utbildningssystem:

"De nuvarande finansieringsmekanismerna uppfyller inte målen att förbättra kvaliteten och samtidigt upprätthålla rättvisa. Det finns olika alternativ Sverige kan använda, inklusive öronmärkta medel, som definierar kriterierna för kommuner och skolor, och studiefinansieringsformler, för att säkerställa rättvisa och framför allt konsekvens i skolans finansiering över hela Sverige.”

Utan att uttala det bokstavligt säger man med andra ord att ett förstatligande är nödvändigt. Åtminstone en mycket hårdare statligt styrning av systemet och resurstilldelningen, och då återstår knappast mycket av det kommunala självstyret.

För varje ny rapport och analys blir bilden allt mer entydig om vad som behöver göras i svensk skola. En grundbult är läraryrkets attraktivitet. OECD skriver: ”Att förbättra statusen för läraryrket är ett nationellt problem som kräver nationella lösningar.”

Löneläget är en av flera faktorer som OECD lyfter fram. Sveriges lärare har bland annat en extremt låg lönespännvidd, det vill säga skillnad mellan ingångslön och lön efter ett antal år i yrket. Detta framgår av denna bild:

OECD skriver också: ”Mycket av det som behöver göras är rättframma åtgärder som inte tar ett årtionde att genomföra”. 

Så när går vi från ord till verkstad? Vi kan inte vänta mycket längre. Då riskerar vi Sveriges framtid. På allvar.


Sten Hagberg

Gymnasielärare och ordförande för ämnesforumet för humaniora och samhällskunskap.

Mejla