Sanningar om skolan

Ordförande Åsa Fahlén har ordet

Genom att lyfta olika sanningar om skolan beskriver Åsa Fahlén hur Lärarnas Riksförbund vill skapa en bra skola. En skola där alla elever når sina mål, oavsett var i landet de bor och oavsett vilken bakgrund de har. En skola där alla får studiero, känner sig trygga och ser meningen med att studera.