Sanningar om skolan

Ordförande Åsa Fahlén har ordet

Lärarnas Riksförbund vill skapa en bra skola. En skola där alla elever når sina mål, där alla elever har samma chans oavsett var i landet de bor och oavsett vilken bakgrund de har. En skola där alla får studiero, känner sig trygga och ser meningen med att studera.