Sanningar om skolan

Ordföranden har ordet

Lärarnas Riksförbund vill skapa en bra skola. En skola där alla elever når sina mål, där alla elever har samma chans oavsett var i landet de bor och oavsett vilken bakgrund de har. En skola där alla får studiero, känner sig trygga och ser meningen med att studera.