Det är dags att engagera sig för lärarna

Lärare tillför samhället något positivt och uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt, något som tyvärr inte återspeglas i lön och arbetsvillkor.

Publicerad Av

Sverige är fullt av fantastiska och engagerade lärare. Den som väljer att bli lärare känner ett engagemang för att förmedla kunskap och utveckla färdigheter, för att undervisa och för sina elever. Att vara lärare är inte bara ett yrke vilket som helst. Att bli lärare är att i mycket konkret form visa ett engagemang för vårt samhälle och dess framtid.

Engagemang är en oersättlig del i undervisningssituationen i klassrummet, i relationen till eleverna och i synen på nyttan av kunskaper och färdigheter.

Men det krävs uppskattning för att lärare fortsatt ska orka engagera sig och för att nya engagerade personer ska söka sig till yrket.

Lärare tillför andra och samhället något positivt och uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt, något som tyvärr inte återspeglas i lön och arbetsvillkor. Lärarna engagerar sig för elevernas och samhällets bästa, nu är det dags för samhället att engagera sig för lärarnas bästa!


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla