Vi vuxna måste sätta gränser för vad som är tillåtet

En ny rapport från Arbetsmiljöverket har väckt stor uppmärksamhet. Den visar på en mycket kraftig ökning av anmälningar av hot och våld i skolan.

Delvis kan det förklaras av att sedan 2012 kan anmälan om allvarliga händelser där liv och hälsa hotas göras på nätet. Det är lättare att anmäla alltså. Men det betyder också att allvarliga händelser med hot och våld inträffar alltför ofta.

Jag har varit ute i debatten och mitt budskap har varit tydligt: Vi vuxna måste på ett tydligt sätt vara med och sätta gränser för vad som är tillåtet i skolan. Som lärare med över 35 år i yrket och som ordförande för Lärarnas Riksförbund så måste jag tyvärr instämma i bilden av att hot och våld förekommer i en oacceptabel utsträckning i skolan. Våra återkommande arbetsmiljöundersökningarlänk till annan webbplats bland medlemmarna visar att var fjärde lärare själv har blivit utsatt för hot, våld, trakasserier eller kränkningar på jobbet.

Det måste bli ändring. Den skärpta skollagen ger lärare en rättighet, men också en skyldighet att ingripa. Då är det också viktigt att lärare som ingriper vid hot och våld länk till annan webbplatsi skolan får uppbackning av arbetsgivare och rektor, men även av föräldrar. Vi har märkt att på de skolor där det finns upprättade ordningsregler och trivselregler i samråd med lärare, elever, rektorer och föräldrar – där fungerar det också bättre. Men det är vi vuxna som ytterst måste vara med och sätta tydliga gränser.

I en annan undersökning som förbundet nyligen gjort i samarbete med den ideella organisationen Mentor Sverigelänk till annan webbplats, visar det sig att alltför få föräldrar är engagerade i sina barns, elevernas, skolgång.

Förbundet har dessutom i egna undersökningar sett att skollagens regler kring trygghet och studiero inte efterlevs.

Det här är en allvarlig arbetsmiljöfråga, och det återstår mycket arbete för att komma till rätta med hot och våld i skolans värld. Självklart för elevernas skull, men även för att läraryrket ska vara ett yrke man trivs med och stannar kvar i. Det är både eleverna, skolan och lärarna värda.

Debatten i media

I P1-Morgon samtalade jaglänk till annan webbplats och Matilda Hellström, förbundsordförande för SVEA länk till annan webbplatssamt Matz Nilsson, ordförande för Skolledarnalänk till annan webbplats.

I TV4 Nyhetsmorgon på samma temalänk till annan webbplats talade jag vidare med Matilda Hellström, förbundsordförande för SVEAlänk till annan webbplats och med programledarna.

Relaterad information

Undersökningen  Arbetsmiljörapport 2011länk till annan webbplats
Undersökningen ”Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare – om lärarnas syn på föräldrarengagemanglänk till annan webbplats

Undersökningen ”Studiero – vägen till kunskaplänk till annan webbplats”: