Fridolin, varför vänta?!

Det är givetvis bra att utbildningsminister Gustav Fridolin lovar satsa på tidigt stöd i skolanlänk till annan webbplats. Men varför vänta till 2017? Det borde göras nu. Det borde redan ha gjorts!

Det är logiskt att statens styrning måste öka och även att ansvaret för finansiering av skolan blir större. Vi behöver se att staten tar ett starkare övergripande ansvar.

Jag konstaterar att Gustav Fridolin är på rätt väg när han skriver: "Men ska verkligen alla elever i tid få det stöd man behöver och har rätt till krävs också förändringar i organisation, regelverk och kultur."

Allt för att lärare och rektorer kan få - och kan ta - mer ansvar ute i skolorna. Det är bara att sätta igång!