Ett förbund för alla lärare och vägledare

Samhället förändras och utvecklas, skolan förändras och utvecklas. Lärarnas Riksförbund förändras och utvecklas. Lärarnas Riksförbund är ”det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare”. Vi är ett förbund som värderar och lyfter fram de olika skolformernas särart och betydelse.

Publicerad Av

Och med tanke på hur utbildningsväsendet förändras är det inte orimligt att vi framöver rekryterar även förskollärare i vårt förbund.

Att vi i Lärarnas Riksförbund inte har rekryterat förskolans lärare grundas i beslut i en annan tid, när förskolan framför allt var omsorg och inte en utbildningsform. Men det har förändrats i grunden. För mig vore det en naturlig utveckling att vi också börjar organisera förskollärare.

Förskollärare är akademiker med högskoleutbildning och de har en egen legitimation. Förskolan är en egen skolform, har en egen läroplan och är en viktig del av utbildningsväsendet – de utbildningsinsatser som görs där är oerhört viktiga för unga och för Sveriges framtid. Att förskollärare då inte skulle kunna vara med i en utbildningsorganisation som Lärarnas Riksförbund tycker jag är konstigt.

Det finns också ett starkt tryck i frågan nu, framförallt från förskollärare som vill kunna vara med i ett Saco-förbund.  Idag finns inget akademikerförbund  där förskollärare kan vara medlemmar. Vid senaste Saco-kongressen röstades också en motion om att starta ett nytt förskollärarförbund inom Saco ner. Inom Saco anser man istället att det naturliga vore att Lärarnas Riksförbund tar in förskollärare som medlemmar.

Vad gäller fritidspedagoger har det redan skett en utveckling som  förändrat läget. Med den nya lärarutbildningen blir de grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och får behörighet att undervisa i grundskolan. Så den frågan kommer att lösa sig av sig själv.

Detta har jag framfört i en uppmärksammad intervju med Lärarnas Tidninglänk till annan webbplats. Som ordförande har jag också nämnt för vår förbundsstyrelse hur jag ser på det, men diskussionen har vi framför oss, både i styrelsen och inom förbundet som helhet. Det är en diskussion jag välkomnar. Den är viktig och i Lärarnas Riksförbund är det ett tillåtande klimat och högt i tak. Även en förbundsordförande får tänka egna tankar utan att det omedelbart måste ses som förbundets åsikt.

Det här är något jag har funderat på en tid och som jag förde fram i intervjun. Sedan intervjun med mig gjordes, men innan den publicerades, har LR Stud på sitt konvent fattat beslut om att verka för att Lärarnas Riksförbund ska organisera förskollärarelänk till annan webbplats. Ett beslut som naturligtvis också kommer sätta fart på diskussionen.

Det är första gången jag går ut offentligt och jag förstår om det ifrågasätts av en del, men liv är förändring. Och även om det kan kännas konstigt för vissa, så rimmar detta mycket väl med förbundets grundsyn på utbildning och behörighet.

Vi är det enda fackförbund som enbart företräder akademiskt utbildade och behöriga lärare och vägledare i skolan. Vi organiserar inga andra yrkesgrupper. Vi organiserar inga rektorer, utan de hänvisas till vårt systerförbund, Skolledarnalänk till annan webbplats, inom akademikerorganisationen Sacolänk till annan webbplats.

Jag tycker att de lärare, oavsett skolform, som vill tillhöra ett akademikerförbund och som delar Lärarnas Riksförbunds syn på kunskap och utbildning ska vara välkomna till oss.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla