Lärarna måste få fullt förtroende från skolledningen

Det är bra att skollagen har skärpts för att lärare ska kunna ingripa och inte behöva tveka, men för att det ska fungera måste läraren ha full uppbackning av skolledning och huvudman.

Publicerad Av

En stor enkätundersökning som presenteras i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärldenlänk till annan webbplats, visar att var tredje svensk lärare känner oro för att bli anmäld av en elev eller en förälder. Ännu fler har blivit hotade med anmälan. Och var fjärde lärare tvekar att ingripa vid bråk, av rädsla för att bli anmälda. Detta är mycket allvarligt.

Vi ser att huvudmännen i dag oftare agerar mer direkt när en lärare blir anmäld och plockar bort den ur undervisningen, istället för att som tidigare först reda ut vad som har hänt.

En lärare kan bli anmäld för något som sedan visar sig inte hålla, hen blir anklagad, fallet utreds och så visar det sig att läraren har agerat helt korrekt. Men rykten sprids dock snabbt och ofta har man redan blivit bestraffad, eller till och med blivit av med jobbet.

Det krävs regler som samtliga på skolan har diskuterat och ställt upp på. När en lärare sedan agerar som det är sagt måste läraren få stöd och uppbackning från skolledningen. Med 35 års erfarenhet som lärare på högstadiet vet jag att elever vill ha tydliga regler, och är måna om att det man har bestämt också följs.

Jag tror inte att det egentligen behövs några ytterligare förändringar i skollagen, däremot behöver vi tydliggöra att lärare har befogenheterna att agera och att det inte bara är en möjlighet utan faktiskt är tänkt att följas för elevernas bästa.

Det professionella ledarskapet är avgörande för att vi ska kunna vända utvecklingen. Vi lärare är också professionella ledare, men skolledare måste ta sitt ansvar och också få fullt stöd från huvudmannen.

Jag vill uppmana alla rektorer att göra klart vad som gäller på skolan, och stå upp för sina lärare. Det kommer både elever och skolan att tjäna på.

Mer på Skolvärlden.se:

"Ingen lärare som följer lagen ska känna oro"

Så minskar du risken att anmälaslänk till annan webbplats


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla