Nu måste alla arbetsgivare vakna

Vi står inför en enorm brist på utbildade lärare. Varningarna kommer från många håll.

I veckan var Skolverket ute igen och talade om en alarmarende lärarbrist.

Vi i Lärarnas Riksförbund har länge uppmärksammat problemet och gjort det tydligt att det måste tas verkliga krafttag för lärares löner och arbetsvillkor. Det skulle göra det möjligt för fler att vilja bli lärare. Men också att lärare som lämnat skolan kan tänka sig att återvända och att de lärare som i dag funderar på att lämna skolan ändå fortsätter.

Ansvaret ligger tungt på de kommunala och fristående huvudmännen, arbetsgivarna för skola. Men myndigheterna måste även se till att det ska bli lättare för dem som vill bli lärare att kunna tillgodoräkna sig sina kunskaper.

Under de två år jag har varit förbundsordförande har jag återkommande talat om lärarbristen och särskilt pekat på katastrofsituationen för vissa ämnen. I en intervju använde jag till och med ett så drastiskt uttryck som att en del ämnen är på väg att utrotas.

Det kommer till exempel att bli extrem brist i moderna språk, men också i ämnen som biologi, kemi, fysik och teknik. Med kommande pensionsavgångar riskerar vi att stå utan lärare i dessa ämnen

Det låter hårt att tala om att ämnen riskerar att försvinna eller utrotas, men dessa tuffa uttalanden är nödvändiga. De sätter fokus på krisen i skolan när vi inom kort, och på många ställen redan idag, inte har lärare utbildade i de ämnen de undervisar i.

Vi befinner oss i ett kritiskt läge. Jag tycker därför att det är bra att Skolverket fortsätter varna för den galopperande lärarbristen.

Precis som Skolverket också säger ökar ansökningarna till lärarutbildningarna, men det räcker inte på långa vägar. Vi måste få både fler nya lärare i bristämnena, men vi måste också få lärare att bli kvar och inte lämna yrket. Enligt Skolverket arbetar fyra av tio legitimerade lärare inte inom skolan överhuvudtaget.

Dagens allvarliga situation har länge varit på väg, och väl känt för politikerna. Skolans huvudmän, arbetsgivarna i kommuner och friskolor kan inte blunda för att det grundläggande ändå är lönen och arbetsmiljön. Det är det som avgör om fler ska vilja vara lärare även i framtiden.

Domen blir hård över politiker och skolhuvudmän om de inte lyckas höja attraktiviteten i läraryrket. Det borde vara möjligt. Det är egentligen världens bästa och mest utvecklande arbete. Och viktigaste.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla