Staten måste gå in när kommuner och friskolor misslyckas

Vi vill alla ha behöriga och välutbildade lärare som ska undervisa våra barn. Det är välkänt att kraven på lärares behörighet i skolan blivit tydligare i samband med reformen med lärarlegitimation, som beslutades i riksdagen 2011. Ja, ni läste rätt, det är hela fyra år sedan som riksdagen fattade detta beslut.

Att lärare ska var behöriga är självklart och om de självständigt ska kunna sätta betyg måste de också vara legitimerade. Huvudmännen, kommuner och friskolor har haft flera år på sig att först ta reda på utbildningsnivån och kompetenser hos de lärare man har anställda. Vilket i rimlighetens namn man borde ha haft bra koll på redan från början.

Efter denna inventering, som knappast borde tagit mer än några månader i anspråk, så kunde huvudmännen påbörjat eventuella fortbildningsinsatser. Staten har också hjälpt till med att satsa på ett, ja till och med två, Lärarlyft. Då hade man kunnat fortbilda och kompetensutveckla lärarna så det stod härliga till. Men det krävdes också att arbetsgivarna, skolans huvudmän, ville och brydde sig. Alltför många gjorde inte det.

Så nu är läget just så som det nyligen beskrevs i nyhetsbyrån TT:s granskning av hur kommunerna hanterar problemet med att få fler behöriga lärare. Det visar sig att många kommuner inte ens har haft någon plan eller strategi och nu står inför fullbordat faktum. De legitimerade lärarna räcker inte till på långa vägar för skolornas behov.

Sämst är behörigheten i friskolorna, som nu bör tänka igenom sina strategier. Jag tror inte att landets föräldrar låter sig nöja med att det är outbildade, obehöriga, men allmänt trevliga personer som utbildar deras barn. Skolans huvudmän har alltså det fulla ansvaret för att de lärare som inte är behöriga, får rätt kompetensutveckling. Det ansvaret har man inte tagit.

Man har som sagt haft rätt många år på sig att förbereda sig med fortbildning. Men platserna på lärarlyftet I och II har inte ens fyllts. Vi vet att de behöriga lärarna inte räcker, därför borde huvudmännen ha varit mer intresserade av att agera.

Lärarnas Riksförbund har en lösning på detta. Vi menar att staten ska ta över ansvar för lärarnas fortbildning. Endast så kan vi få en nationell översyn och en helhetsbild av läget.

Det krävs mer långsiktighet för att bli bra på att driva skolor. Och det är så många områden där kommunerna brister i sitt ledarskap och huvudmannaskap. Det är helt enkelt inte hållbart längre.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla