Vi behöver studiero med och utan mobiler

Det är märkligt att rikspolitiker väljer att ta upp detaljfrågor som att omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte. Vi lärare vet att det finns ett antal uppenbara frågor, om en sådan ytterligare skärpning av skollagen ska genomföras. Det är dock rätt att läraren ska avgöra med vilka redskap och hur undervisningen ska bedrivas.

Efter den gångna helgens utspel i Ekots Lördagsintervju från statsminister Stefan Löfvenlänk till annan webbplats kan vi alla konstatera att både socialdemokraten Löfven och hans politiske motståndare folkpartiledaren Jan Björklund lyfter frågan om studiero i klassrummet. Och det är en viktig fråga.

Absolut viktigast för att skapa ett bra studieklimat i klassrummen är att vi lärare har tillräckligt med tid och resurser för våra elever. Vi i Lärarnas Riksförbund kämpar för att lärare ska få mer tid för eleverna och undervisningen, Många minns säkert fortfarande vår uppmärksammade kampanj ”Mer än tre minuter för varje elev”.

För något år sedan var jag ute på debattplats i Aftonbladet med dåvarande oppositionspolitikern Gustav Fridolin, idag utbildningsminister, där vi krävde att lärarna ska ha möjlighet att göra sitt jobblänk till annan webbplats. Vi föreslog en rad åtgärder, som minskad administrationsbörda och beslutsmandat för lärare att ordinera särskilt stöd till elever, samt att de kompetenser som skurits bort från svensk skola från 1990-talet och framåt, som speciallärare och elevhälsa, ska återställas.

Skolans huvudmän och ansvariga politiker måste satsa på att ge lärarna mer tid att planera och utveckla undervisningen. Och att det finns extra stöd till elever som särskilt behöver det. Då blir det också lugnare i klassrummet.

Och även om jag alltså välkomnar politikernas och därmed allmänhetens intresse för studiemiljön i skolan, som ju hänger nära samman med elevresultaten, så önskar jag att politikerna på nationell nivå vill fokusera på skolans strukturella problem.

Med rätt förutsättningar på plats i skolan, och med uppbackning från föräldrar och samhället i övrigt, klarar vi professionella jobbet tillsammans med våra elever.

Den kommande helgen har Miljöpartiet sin kongress i Örebro. Jag hoppas att Gustav Fridolin kommer säga att studiero är viktig i skolan – såväl med som utan mobiltelefoner.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla