Lärare hjälper

I vår förbundsstyrelse har vi lyft frågan på vilket sätt vi kan utgöra ett stöd för alla de som nu befinner sig på flykt och inte minst för dem som inte har råd eller har möjlighet att fly.

Publicerad Av

Lärarna utgör demokratins och toleransens grundvalar. Genom generationer har vi konstaterat hur intoleransen och rädslan stänger människors hjärtan och ord som välkommen byts mot kallhamrade ord som ”inte hos oss” och ”du passar inte i vår kultur”. Vi har hört hur direkta lögner blir verklighet och hur skolor och elever systematiskt angrips och hur lärare som står upp för kunskap hotas, trakasseras och mördas.

Lärarnas Riksförbund utgör en del av de drygt 30 miljoner lärare som är organiserade i Education Internationallänk till annan webbplats. I den sammanslutningen blir det alldeles uppenbart hur lärare hjälper i dubbla perspektiv. Lärare finns där i de sönderbombade klassrummen i Syrien och i alla andra klassrum runtomkring i världen. Det är via en välutbildad lärarkår med rätt förutsättningar för att bedriva undervisning som elever världen över ges möjlighet att börja och fortsätta sin kunskapsresa och det är också lärare som står upp för tolerans och medmänsklighet.

Lärare finner ofta sin egen väg att hjälpa. Vi ledamöter i styrelsenlänk till annan webbplats kommer personligen att ekonomiskt stödja den aktör som passar bäst för ändamålet. Jag vill även uppmana medlemmar inom förbundet att för egen del överväga på vilket sätt de bäst kan hjälpa. Dela gärna med dig på Twitter länk till annan webbplatsvia #lärarehjälper.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla