Satsa på lärare och IT – i den ordningen

Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska vara verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform.

Publicerad Av

Mer tid med lärare, inte mer med dator

Detta blir inte minst viktigt i tider som dessa: Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så mycket information varit så lättillgänglig som den är idag. I ett sådant informationslandskap behöver inte eleverna sämre rustade lärare och mindre tillgång till dem och deras undervisning, de behöver snarare mer.

De nya Pisaresultatenlänk till annan webbplats som tar upp kunskapsresultaten och IT-användningen visar att Sverige måste fortsätta satsa på lärarna. Vi i Lärarnas Riksförbund vill se mer av metodstöd och fokus på att ge lärare rätt förutsättningar. Dessutom lägger många elever alldeles för mycket tid vid datorer, tid som inte används för lärande.

Jag har länge sagt att datorer och IT ska användas mer genomtänkt och medvetet än idag. Att de 15-åringar som sitter vid datorn och på surfar på nätet många timmar varje dag presterar sämre i matematik och läsförståelse är en tydlig signal om att den nya tekniken inte används för att utveckla lärandet. Datorer och IT får inte bli tidsätande förströelse och ta fokus från verkligt lärande. Lärande som kan ske som lek, men som i så fall ska ha en pedagogisk tanke bakom.

Inte förvånad

Jag är tyvärr inte förvånad över resultaten som kommer från den fördjupade analysen som gjorts av Pisaresultat och som visar att Sverige fortsätter halka efter de främsta länderna. En elev som inte kan matematik blir inte bättre bara för att den sätter sig framför en dator. Det handlar om att ha tillgång till skickliga och kunniga lärare.

Vi har satsat mycket på hårdvaran, prylarna, men satsat för lite på mjukvaran; lärarna och eleverna. Det handlar inte om att ta bort datorer, utan om att använda dessa verktyg rätt.

Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av IT är som störst och användningen för skolarbete har ökat. Elever som använder internet i skolan mer än fyra timmar per dag har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.

Vi i Lärarnas Riksförbund har vi länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi. Digitaliseringskommissionen har också underkänt de svenska skolornas IT-arbete. Kommissionens granskning visade att tekniken finns i skolorna, men att den inte används rätt.

Mer fortbildning

Ur detta perspektiv är det viktigt att se resultaten i Lärarnas Riksförbunds rapport ”IT i undervisningen”, som visar att lärare efterfrågar tid till att utveckla användandet i undervisningen och att fortbilda sig.

Det är viktigt att våra beslutsfattare och skolhuvudmän lyssnar till Skolverket som skriver: ”Lärarens undervisning är den viktigaste faktorn för elevers lärande. IT kan utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan, förutsatt att det används på rätt sätt.” Och det är läraren som kan avgöra när det används på rätt sätt.

Naturlig del i lärandet

Tveklöst är det så att IT i undervisningen kan ha positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är viktigt att inse att det är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen – läromedlen – i sitt rätta pedagogiska sammanhang utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Detta visar tydligt att lärarens betydelse inte minskar med utvecklingen, utan ökar.

Den svenska skolans IT-historia har varit en lång och knagglig resa. Jag är helt förvissad om att det verkligt revolutionerande med IT i undervisningen fortfarande ligger framför oss.

Satsningar på IT i skolan och i undervisningen måste kombineras med en insikt om att den långsiktiga grunden för att utveckla den nya tekniken också innebär satsningar på lärarnas arbetsvillkor. Det krävs tillräcklig med tid, stöd och möjligheter att förbereda, planera och utveckla undervisningen. Men också att följa upp och utvärdera det gemensamma arbetet.

Bara så når vi högre i vår gemensamma kunskapsresa. Genom tid, fokus och rätt förutsättningar. Och genom att inse att människorna faktiskt styr maskinerna. De nya Pisa-resultaten visar att IT i skolan inte främst ska handla om IT, utan om lärande.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla